‘Voorheen reed Overmeer naar de Maasvlakte om daar een container op te halen. Nu haalt de transporteur voortaan de containers op bij RSC Rotterdam, nadat hij daar eerst een andere container, ook bestemd voor terminals op de Delta, heeft afgezet’, licht Peter Schilte van RSC Rotterdam toe. ‘Hiermee is Overmeer de eerste wegvervoerder die bewust kiest om via Port Shuttle en RSC Rotterdam lege en inefficiënte wegritten te verminderen.’

Modal shift

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een optimale verbinding via alle modaliteiten. Modal shift – een andere verdeling over het spoor, de weg en de binnenvaart – is daar een essentieel onderdeel van. De ambitie is om het marktaandeel van de trein in de modal split van de haven te vergroten van 11% in 2016 naar 20% in 2030.

Schilte: ‘Vanuit Rotterdam worden de meeste containers per vrachtwagen naar hun bestemming vervoerd. Dit veroorzaakt veel druk op de snelwegen rond Rotterdam en elders. Deze oplossing draagt bij aan de bereikbaarheid van de haven, vermindering van CO2-uitstoot en ontlasting van het wegennet.’

Port Shuttle

Port Shuttle Rotterdam is in september 2015 gestart tussen de terminals Euromax, RWG, APMT Maasvlakte II, ECT, CTT en RSC Rotterdam. De dienst is inmiddels uitgegroeid tot de neutrale spooroplossing van de haven van Rotterdam. Spooroperators, rederijen en logistieke dienstverleners gebruiken de PortShuttle om kleine of grote aantallen aan transshipment-containers van de ene Maasvlakte-terminal naar de andere over te zetten.

De PortShuttle is ook te gebruiken om vanaf de Maasvlakte-terminals per spoor aan te sluiten op het Europese achterland via RSC Rotterdam.