Dat meldt Brabants Dagblad. De OOC-terminal ligt aan het Burgemeester Delenkanaal, dat een directe verbinding heeft met de Maas. Er werden vorig jaar zo’n twaalfduizend containers overgeslagen. Dat was fors minder dan het jaar ervoor, toen de teller bijna achttienduizend aantikte.

China

Volgens directeur Eric Nooijen heeft de scherpe daling vooral te maken met gewijzigd beleid in China. Daarmee doelt hij niet op de handelsoorlog met de VS, maar op het feit dat het Aziatische land niet langer recyclebaar afval toelaat binnen zijn grenzen.

Toch ziet Nooijen dit niet als een obstakel voor toekomstige uitbreiding. Al enige jaren zijn er plannen om de locatie in de Brabantse stad te vergroten. Daarover is de directeur al geruime tijd in overleg met gemeente en het Rijk.

12 miljoen euro

De gemeente heeft voor 12 miljoen euro grond aangekocht, die naast de huidige terminal ligt. Deze grond moet volgens de plannen voor 30 jaar in erfpacht worden gegeven aan OOC, meldt de Brabantse krant. Ook het Rijk is bereid 3,8 miljoen euro in het project te steken, waarbij het uitgangspunt is dat containers meer via binnenvaart en spoor worden vervoerd en minder via de weg. Dit moet de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen.

Daarom vormt het verbeteren van de railcapaciteit een belangrijk onderdeel van de uitbreidingsplannen. Weliswaar heeft de terminal al een verbinding met het hoofdnet, maar deze wordt nauwelijks gebruikt, omdat de lengte van het spoor bij de terminal beperkt is.

Overeenkomst

Als alle plannen zijn gerealiseerd, krijgt OOC een rechtstreekse overslagmogelijkheid tussen water en spoor. Nooijen wil dit gepaard laten gaan met een aparte terminal voor de overslag van binnenvaart naar trein. Dit omdat op de huidige locatie niet genoeg ruimte is om het spoor uit te breiden naar een dusdanige lengte dat goederentreinen er kunnen laden en lossen.

Volgens Frank den Brok, wethouder van Economische Zaken bij de gemeente Oss, zijn de betrokken partijen dichtbij een overeenkomst. De forse volumedaling van vorig jaar zien hij en Nooijen niet als een probleem. Volgens de OOC-directeur heeft de terminal met zijn verbindingen en overslagfaciliteiten straks een zodanige unieke positie in de regio, dat er toch genoeg lading zal zijn.