Inmiddels hebben elf Europese en Amerikaanse havens zich aangesloten. Behalve Rotterdam zijn dat  Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Gothenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York / New Jersey. Doel van de samenwerking is om de CO2-uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Vorderingen

Op het eerste Wpcap-congres wordt de balans opgemaakt van de vorderingen tot dan toe en moeten er afspraken gemaakt worden over vervolgstappen. Op dit moment werken vijf werkgroepen aan maatregelen, zoals een efficiëntere nautische afhandeling van schepen in havens, klimaatneutraal laden en lossen van schepen, walstroom en alternatieve brandstoffen.

Volgens de havenbeheerder gaan alle projecten die nu in voorbereiding zijn, zorgen voor 25% van de verwachte CO2-reductie in 2030 in heel Nederland. Dat is nog exclusief het effect van stoppen met steenkool als brandstof voor elektriciteitsproductie, maar inclusief het Porthos-project. Dat beoogt jaarlijks miljoenen tonnen CO2 in havens af te vangen en op te slaan in uitgewerkte gasvelden in de bodem van de Noordzee.

Foto: Aerolin BV