In het eveneens gezamenlijke persbericht dat verzonden werd ten tijde van de gunning van de opdracht, werd aangegeven dat pas na afloop van het onderzoek opnieuw gecommuniceerd zou worden (‘opdat het onderzoek discreet en sereen kan verlopen’).

Ruim een jaar verder hebben de verantwoordelijk havenwethouders en betrokken bestuurders geconstateerd dat de studie genoeg aanleiding geeft om gesprekken op te starten die kunnen uitmonden in een volwaardige fusie tussen de twee havens.

De slogan ‘MAINPORT VAN A tot Z’ vond ik wel leuk gevonden. Zou de Nederlandse uitvinding van het mainportdenken dan ook naar Vlaanderen geëxporteerd worden? Een Vlaamse Betuweroute kwam gelijk bij me op. Dan kunnen er op duurzame en, in Vlaanderen vrij relevant, congestievrije wijze deepsea containers vanuit Zeebrugge naar Antwerpen worden vervoerd om vanuit daar verder Europa ingetreind te worden.

Een interessante uitruil tussen Nederland en Vlaanderen wordt dan het niet langer op diepte te hoeven houden van het laatste stuk van de Westerschelde versus de heractivering van de IJzeren Rijn. Een snelle zoektocht op het internet leverde naast pleidooien van werkgeversverenigingen voor een dergelijke lijn ook een oud afstudeeronderzoek van een student van de Universiteit Gent op. Hoewel de auteur van de scriptie positief over een Vlaamse Betuweroute was, constateerde hij in 2010 dat ‘velen het een spookproject achtten, dat er vermoedelijk nooit zal komen’.

Hoe dit dossier af zal lopen, is moeilijk te voorspellen. Wel blijft het opvallend dat de studie van Antwerpen en Zeebrugge niet (online) te vinden is. Maar volgens een Vlaamse collega is dat met dergelijke trajecten in Vlaanderen niet ongebruikelijk. Interessant is wel de Nederlandse reactie. Als het goed is, zit de Havennota in de afrondende fase maar misschien dat de uitkomsten van deze studie aanleiding zijn om er toch een zin aan te wijden. In ieder geval is het een interessant aspect voor het Havendebat Rotterdam in december. De insteek van dit debat is de opkomst van de havens in Zuid- en Oost Europa. Maar die ‘Mainport A-Z’ kan dichter bij huis ook wel eens een herschikking van belangen betekenen!

Voor die tijd hoop ik sommige lezers nog tegen te komen in Venlo bij de Silk Road Summit. Want dat belooft ook een mooi programma te worden. Op LinkedIn zag ik weer de nodige handelsmissies en bezoeken aan Chinese provinciesteden voorbij komen. Bij vervoerend Nederland leeft het thema dus nog steeds. Hopelijk horen we in Venlo of ook Chinese partijen het nog steeds de moeite waard vinden om die Nederlandse logistieke hotspots als Venlo, Tilburg en Coevorden te bezoeken!