Rotterdamse haven wil met driestappenplan naar circulaire economie

Vooruitblik

Wat staat de Rotterdamse havengemeenschap verder te wachten? Vooral veel verandering, schetste topman Allard Castelein in zijn oudjaarsspeech tijdens de traditionele Dag van de Haven.

Hij begon visionair met het beeld van een haven die op windenergie draait met intelligente kademuren, die alles weten van elke binnenkomende container, en schepen die op CO2-neutrale brandstof varen en walstroom gebruiken. Een haven bovendien waarin vertragingen niet meer voorkomen, digitale infrastructuur als Lego kan worden uitgebreid en schepen die de haven bij wijze van pitstop aanlopen.

Realiteit

Om eraan toe te voegen dat dit ideaalbeeld nog geen realiteit is, maar dat de ambitie wel is om de slimste te zijn en te blijven. Volgens Castelein heeft Rotterdam het voortouw genomen om te komen tot een wereldwijd netwerk van slimme havens. Daardoor verbetert de efficiency op de wereldwijde handelsroutes, waardoor kosten en CO2-uitstoot dalen.

De voormalige Shell-man is ervan overtuigd dat Rotterdam in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar noemde die opgave ‘enorm’. Toch denkt hij dat het aan de hand van een driestappenplan mogelijk is. In de eerste wordt restwarmte van de industrie hergebruikt en CO2 afgevangen en onder de zeebodem opgeslagen. In dat laatste speelt het Porthos-project een belangrijke rol. Castelein gaat er vanuit dat via een openbaar netwerk vanaf 2023 twee miljoen ton CO2 worden opgeslagen, oplopend tot vier miljoen ton in 2030.

Industrie

In de tweede fase gaat de industrie elektrificeren met groene stroom. Raffinaderijen worden dan niet meer met brandstoffen gestookt, maar elektrisch verhit. Ook dat is volgens Castelein een enorme uitdaging omdat veel processen werken bij temperaturen van 750 tot duizend graden. Ook schakelt de industrie in deze fase over op blauwe en groene waterstof.

In de derde fase is de haven in zijn visie volledig circulair, waarin afval, biomassa, groene waterstof en CO2 de grondstoffen voor de chemische industrie zijn. De komst van twee nieuwe bedrijven past daar volgens hem in. De eerste is Black Bear dat autobanden gaat recyclen tot grondstoffen voor de chemische industrie, de andere uRecycle, dat (auto) batterijen gaat recyclen.

Digitalisering

Opmerkelijk was zijn constatering dat ondanks alle initiatieven op het gebied van digitalisering het effect ervan nog steeds klein is. Nog steeds komt 30% van de lading niet op tijd aan en nog steeds zijn er 200 interacties en 28 partijen nodig voor de afhandeling van een scheepslading. Het Havenbedrijf denkt daarin met applicaties als de routeplanner Navigate, de scheepsplanner Pronto en het track en trace-systeem Boxinsider verbetering in te kunnen brengen.

De Rotterdamse havenbaas maakte tijdens De Dag van de Haven overigens definitief een eind aan de traditie om de overslagcijfers bekend te maken. Met zijn uitsmijter maakte hij duidelijk waarom: ‘Om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor de stad, de regio en Nederland gaat het vandaag de dag niet meer over tonnenjacht, maar over het creëren van impact in een veranderde wereld’. Want ‘the future is now’.

Rotterdamse haven wil met driestappenplan naar circulaire economie | NT

Rotterdamse haven wil met driestappenplan naar circulaire economie

Vooruitblik

Wat staat de Rotterdamse havengemeenschap verder te wachten? Vooral veel verandering, schetste topman Allard Castelein in zijn oudjaarsspeech tijdens de traditionele Dag van de Haven.

Hij begon visionair met het beeld van een haven die op windenergie draait met intelligente kademuren, die alles weten van elke binnenkomende container, en schepen die op CO2-neutrale brandstof varen en walstroom gebruiken. Een haven bovendien waarin vertragingen niet meer voorkomen, digitale infrastructuur als Lego kan worden uitgebreid en schepen die de haven bij wijze van pitstop aanlopen.

Realiteit

Om eraan toe te voegen dat dit ideaalbeeld nog geen realiteit is, maar dat de ambitie wel is om de slimste te zijn en te blijven. Volgens Castelein heeft Rotterdam het voortouw genomen om te komen tot een wereldwijd netwerk van slimme havens. Daardoor verbetert de efficiency op de wereldwijde handelsroutes, waardoor kosten en CO2-uitstoot dalen.

De voormalige Shell-man is ervan overtuigd dat Rotterdam in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar noemde die opgave ‘enorm’. Toch denkt hij dat het aan de hand van een driestappenplan mogelijk is. In de eerste wordt restwarmte van de industrie hergebruikt en CO2 afgevangen en onder de zeebodem opgeslagen. In dat laatste speelt het Porthos-project een belangrijke rol. Castelein gaat er vanuit dat via een openbaar netwerk vanaf 2023 twee miljoen ton CO2 worden opgeslagen, oplopend tot vier miljoen ton in 2030.

Industrie

In de tweede fase gaat de industrie elektrificeren met groene stroom. Raffinaderijen worden dan niet meer met brandstoffen gestookt, maar elektrisch verhit. Ook dat is volgens Castelein een enorme uitdaging omdat veel processen werken bij temperaturen van 750 tot duizend graden. Ook schakelt de industrie in deze fase over op blauwe en groene waterstof.

In de derde fase is de haven in zijn visie volledig circulair, waarin afval, biomassa, groene waterstof en CO2 de grondstoffen voor de chemische industrie zijn. De komst van twee nieuwe bedrijven past daar volgens hem in. De eerste is Black Bear dat autobanden gaat recyclen tot grondstoffen voor de chemische industrie, de andere uRecycle, dat (auto) batterijen gaat recyclen.

Digitalisering

Opmerkelijk was zijn constatering dat ondanks alle initiatieven op het gebied van digitalisering het effect ervan nog steeds klein is. Nog steeds komt 30% van de lading niet op tijd aan en nog steeds zijn er 200 interacties en 28 partijen nodig voor de afhandeling van een scheepslading. Het Havenbedrijf denkt daarin met applicaties als de routeplanner Navigate, de scheepsplanner Pronto en het track en trace-systeem Boxinsider verbetering in te kunnen brengen.

De Rotterdamse havenbaas maakte tijdens De Dag van de Haven overigens definitief een eind aan de traditie om de overslagcijfers bekend te maken. Met zijn uitsmijter maakte hij duidelijk waarom: ‘Om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor de stad, de regio en Nederland gaat het vandaag de dag niet meer over tonnenjacht, maar over het creëren van impact in een veranderde wereld’. Want ‘the future is now’.