Het volume uit die sector bedroeg in totaal 9,46 miljoen ton, wat een daling van 11,7% betekende in vergelijking met het jaar ervoor. De sector zeevaart nam 7,14 miljoen ton voor zijn rekening. Dat was een afname van 3,9%.

De haven ontving 2069 zeevaartschepen (-3,1%) en 10.976 binnenschepen (-9,9%). Ook de logistiek en industrie in Moerdijk kregen te maken met een stagnering van de groei.

Stikstofcrisis

Oorzaken zijn volgens havendirecteur Ferdinand van den Oever de stikstofcrisis en de aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit. Dat zei hij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag. Wel voegt Van den Oever eraan toe dat Moerdijk qua containers de tweede haven van Nederland is, met een totale overslag van 596.000 teu.

‘De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is in vergelijking met andere jaren achtergebleven’, aldus Van den Oever tijdens zijn nieuwjaarsspeech. ‘Grote investeringen in de industrie en duurzaamheidsprojecten bleven uit, evenals de vestiging van industriële en circulaire nieuwkomers op het terrein. Tevens zijn besluiten rondom Logistiek Park Moerdijk en nieuwe shortsealijnen uitgesteld.’

Oproep aan de politiek

Van den Oever riep de politiek op een einde te maken aan de voortdurende onzekerheden rondom de stikstofaanpak. Dit is volgens hem slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook voor Moerdijk.

‘Waar we de afgelopen jaren een stijgende lijn zagen in de ontwikkeling van ons haven- en industrieterrein, zijn we het afgelopen jaar stilgevallen. Als de politiek nu niet ingrijpt met passende maatregelen, ook voor de industrie, zal 2020 niet anders worden en halen we ook onze duurzaamheidsdoelen niet.’

Spoor

Afgelopen jaar is een nieuwe treinverbinding met Polen opgezet. In totaal reden er 2900 treinen van en naar Moerdijk. Komend jaar wordt verder aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Moerdijk gewerkt, aldus de haventopman.

Daarnaast is er 6,1 hectare grond uitgegeven en hebben zich elf nieuwe bedrijven gevestigd. De directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8%. Inmiddels werken ruim tienduizend personeelsleden op het terrein. Tevens zijn nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk natuurgebied aangelegd.