Die oproep deed scheidend voorzitter Steven Lak van de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs in zijn zevende en laatste nieuwjaarsrede. Hij vindt dat de havenbeheerder meer rekening moet houden met het prijsbeleid van de voornaamste concurrenten, lees omliggende havens als Antwerpen, North Sea Port en Hamburg.

Vooral de combinatie van een periodieke herziening van de grondhuur en de jaarlijkse indexatie is veel bedrijven een doorn in het oog. Lak refereerde daarmee aan een omvangrijke herwaarderingsoperatie die HbR na de verzelfstandiging in 2004 in gang heeft gezet.

Daaruit bleek dat de grondhuur van veel bedrijven fors onder de markttarieven lag en werd een proces van stapsgewijze huurverhoging doorgevoerd. De jaarlijkse indexering kwam daar nog bovenop.

Horizon

Lak benadrukte daarmee geen afstand te nemen van de verzelfstandiging van Havenbedrijf Rotterdam, dat daarvoor een gemeentelijke dienst was. ‘Wij zijn content met de keus om het Havenbedrijf een zelfstandige positie te geven met betrokkenheid van het Rijk (die 30% van de aandelen in handen heeft – red.). Dit bevordert een lange-termijnhorizon, die politici niet altijd gegund of gegeven is’.

Wel waarschuwde hij, in enigszins bedekte termen, dat HbR niet te veel op de stoel van de ondernemer moet gaat zitten. ‘We moeten de dialoog blijven voeren over de rol en diepgang van HbR als actor en aanjager. Dat speelde in het verleden al een rol, maar nu zeker ook met de huidige digitaliseringsontwikkeling.’

Beschamend

Fel toonde hij zich over de stikstof- en pfas-crisis van het afgelopen jaar. De aanpak daarvan is volgens hem op alle overheidsniveau ‘beschamend’ geweest. Er is te lang achterover geleund en vervolgens is de overheid in zijn reactie doorgeschoten.

Volgens Lak moet er bij het vaststellen van nieuwe regels meer rekening worden gehouden met bedrijfsleven en het internationale speelveld. De rechterlijke macht moet zich naar zijn idee niet met dit soort kwestie bezighouden: ‘Politieke keuzes horen in de politieke arena thuis met een integrale afweging.’

Grootanker

De scheidend voorzitter kreeg na zijn speech door topman Allard Castelein van het Havenbedrijf het Grootanker van de Haven van Rotterdam opgespeld als dank voor zijn ‘bijzonder onderscheidende en langjarige inzet voor het havenbedrijfsleven’.

Castelein memoreerde in zijn toespraak Laks vele rollen en functies als achtereenvolgens ambtenaar, in de sleepwereld, de tankopslag, de droge bulk, de containeroverslag en zijn zevenjarig voorzitterschap van Deltalinqs.

De haventopman noemde Lak een ‘verbindende, betrouwbare en standvastige partner die zijn boodschap goed over weet te brengen aan bedrijven, bestuurders, overheden en media’. Het Grootanker is de hoogste onderscheiding van de Rotterdamse haven en wordt maar mondjesmaat toegekend. Sinds 2006 is dat zes keer gebeurd.