In de testfase – die liep van 18 september tot 31 december 2019 – kregen de lijndiensten van DFDS, I-Motion Shipping, Outokumpu en Wagenborg tot vier maanden vooraf hun sluisschutting toegekend.

Dat is een wereld van verschil met de huidige gebruikelijke regeling, waarin dit gebeurt in de uren voorafgaand aan de schutting. Tijdens de testfase werd hun sluispassage bovendien 24 uur vooraf definitief bevestigd, in plaats van de gangbare 6 uur.

Groot belang

De betrokken schepen hebben hun vaarschema’s al maanden vooraf samengesteld en laden en lossen hun goederen veelal op vaste tijdstippen in het havengebied van North Sea Port. Een tijdige passage door de sluis in Terneuzen is voor deze lijndiensten dan ook van groot belang.

Tijdens de testen werd 90% van de op- en afgaande schuttingen van schepen door de sluis uitgevoerd zoals gepland. 60% werd uitgevoerd in overeenstemming met de planning voor vier maanden, 30% volgens de planning of met wijzigingen tot minimaal 24 uur voor de schutting.

Stremmingen

Volgens het havenbedrijf had deze werkwijze had geen negatieve invloed op de sluispassage van andere schepen. Voorziene stremmingen in de sluis konden eerder worden opgenomen, zodat de scheepvaartbegeleiders minder tijd nodig hadden om alles in goede banen te leiden.

Nautische dienstverleners, zoals loods- en sleepdiensten, kregen al veel vroeg zicht op de planning. Dit droeg bij aan de optimale inzet van hun middelen. Uit de tests met de ruim vooraf ingeplande sluispassages bleek ook dat schepen met deze aanpak minder brandstof verbruiken.

Stapsgewijze uitbreiding

North Sea Port gaat de vroegboeking stapsgewijs uitbreiden voor andere schepen. Een vroegere planning op basis van een betrouwbaar vaarschema wordt dan de norm voor scheepvaart met bestemming North Sea Port.

Een optimale sluisplanning is essentieel voor dit havengebied. Want wegens de bouw van een nieuwe sluis is het gebruik van de bestaande Middensluis sinds mei vorig jaar beperkt en vanaf begin 2022 zal ze zelfs helemaal buiten dienst zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement