‘De hijgerigheid ontbreekt hier’

Port of Zwolle

Port of Zwolle heeft in 2019 een uitstekend jaar gedraaid. De havens van Kampen, Meppel en Zwolle laten een flinke groei in de overslag zien, met als grootste uitschieter de containeroverslag. Deze groeide van 138.000 teu in 2018 naar 201.000 teu in 2019.

‘Naar die getallen moest ik echt even een paar keer goed kijken. Het is een waanzinnige groei’, stelde Jeroen van den Ende, CEO van Port of Zwolle tijdens het jaarlijkse Havendiner. Ook de overslag van droge en natte bulk, stukgoederen en projectlading groeide in het afgelopen jaar. In 2018 kwam dit uit op iets minder dan 7 miljoen ton. In 2019 groeide deze overslag tot 7,3 miljoen ton.

Van den Ende: ‘Dat is 300.000 ton meer. Dat klinkt misschien niet als een extreem groot verschil, maar dat is behoorlijk bijzonder in een jaar waarin het vervoer van veevoer, waar wij als Port of Zwolle groot in zijn, door de hele stikstofcrisis in het gedrang kwam.’ Het aantal cruises dat een bezoek bracht aan de havens van Zwolle, Kampen en Meppel daalde wel van 136 in 2018 naar 126 in 2019. ‘Maar voor 2020 hebben we al 153 reserveringen staan, dus ook die tak zit weer in de lift.’

Tekst loopt door onder foto.

Van den Ende bestempelt 2019 als een ‘leuk jaar’. Daarmee doelt hij niet alleen op de groeicijfers van het havenbedrijf. ‘Port of Zwolle is steeds verder aan het professionaliseren. Zo hebben we stappen gezet met een gezamenlijke havenverordening om de processen te vereenvoudigen.’

Belangrijk in het afgelopen jaar was ook de samenwerking met de andere havens. ‘Met Port of Twente en Port of Deventer bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband POLO. Daarmee presenteren we ons als binnenhavens in het buitenland. Tijdens Transport Logistics in München was dit enorm succesvol. Maar we zoeken ook steeds meer de samenwerking met de zeehavens, voor onder meer de North Sea Baltic-corridor. Sinds kort is ook North Sea Port aangesloten.’

Het absolute hoogtepunt voor Port of Zwolle was toch wel de toezegging van de minister om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden. Van den Ende: ‘Al die provincies samen, die gemeenten, de aangesloten bedrijven, iedereen heeft hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hieruit blijkt echt dat samenwerking loont. Het gaat zorgen voor groei in heel Nederland.’

Kwetsbaar

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukte tijdens zijn keynote-presentatie het belang van de binnenvaart en vooral het belang van vernieuwing daarbinnen. ‘De binnenvaart is enorm belangrijk voor de economie. Ruim 65.000 mensen zijn werkzaam in de binnenhavens. De sector draagt jaarlijks zo’n 12,8 miljard euro bij aan de economie en deze logistieke tak van sport kende het afgelopen jaar maar liefst 10% groei’, aldus Dronkers.

De directeur-generaal maakt hierbij de kanttekening dat binnenvaart ook een kwetsbare branche is. ‘Een droge periode heeft meteen een enorm negatieve impact. Bovendien moeten we als binnenvaart oppassen dat we niet gaan achterlopen. Het vervoer over de weg groeit momenteel harder dan de binnenvaart. De verduurzaming gaat daar veel sneller, daar moet de binnenvaart ook sneller stappen in gaan zetten. Gelukkig is de Zwolse regio daar in meerdere opzichten mee bezig. Neem het project groene Cirkels van Wärtsilä of het feit dat Scania zijn duurzame motoren voor vrachtwagens in gaat zetten in de scheepvaart.´

Dronkers vindt dat Port of Zwolle, met alle grote bedrijven en mooie initiatieven, zichzelf wel iets beter mag verkopen naar de buitenwereld. ‘Als het over Port of Zwolle gaat, hoor ik nog te vaak: ‘heeft Zwolle een haven dan?’ Deze regio mag zichzelf nog wel wat beter vermarkten en zichzelf iets vaker op de borst kloppen. Iets wat ze in andere havengebieden wel doen. Die hijgerigheid ontbreekt hier.’

Tekst loopt door onder foto.

Deltalinqs-directeur Bas Janssen nam de andere keynote-presentatie voor zijn rekening. Hij ging in op de nieuwe strategische agenda en sprak over de kracht van het netwerk. Janssen wees op het belang van verbindingen, de aanleg van pijpleidingen en de noodzaak om hierin samen op te trekken. ‘We moeten ervoor zorgen dat die schepen blijven komen. Niets zo volatiel als de scheepvaart.’

Verder ging Janssen in op de grote gevolgen van de stikstofuitspraak en pfas-normen voor de sector. ‘Toch is het voor de buitenwereld een crisis die ogenschijnlijk vooral de boeren en de bouw raakt. Want zij stonden op het Malieveld. Wij waren daar niet met onze containerschepen.’

Zwolle vierde economische topregio

Het Havendiner in Zwolle werd afgetrapt door burgemeester Peter Snijders. Hij benadrukte dat Port of Zwolle een belangrijke rol speelt in de Regio Zwolle, de vierde economische regio van Nederland. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten verspreid over vier provincies, dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle is als groeiregio van groot belang voor Nederland. Dat werd onlangs onderstreept door economen Otto Raspe en Frits Oevering. Raspe en Oevering signaleren – verwoord in een publicatie van de Rabobank – dat een aantal regio’s buiten de Randstad zijn aandeel in de economie sterk ziet toenemen, waaronder Regio Zwolle. Dit is een bevestiging van de ontwikkelingen en ambities in de regio: ‘Regio Zwolle completeert meer en meer de driehoek van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven naar een vierkant. Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie met bewezen sectoren zoals Kunststoffen en Health en de veelbelovende sectoren e-commerce en logistiek.’

Thecla Bodewes Havenondernemer van het Jaar 2019

Het Havendiner Regio Zwolle is niet compleet zonder de bekendmaking van de havenondernemer van het jaar. Dit jaar koos de jury voor Thecla Bodewes. De succesvolle onderneemster geeft leiding aan TB Shipyards. Bodewes trad in 1997 toe tot het familiebedrijf Gebr. G. & H. Bodewes, dat toen een scheepswerf in Hasselt voor de bouw en reparatie van binnenvaartschepen was. Een jaar later nam ze, als zevende generatie Bodewes, het bedrijf over en zo bouwde ze het gestaag uit. Inmiddels heeft ‘Thecla Bodewes Shipyards’ vier werven in Stroobos, Kampen, Meppel en Harlingen en 120 man personeel.

Tekst loopt door onder foto.

Haar internationale bedrijf is gespecialiseerd in de nieuwbouw van onder meer duwboten, zeeslepers en bagger- en passagiersschepen. De jury koos unaniem voor Bodewes als opvolger van Nutte Visser van MCS terminals. ‘Thecla Bodewes is een onderneemster in hart en nieren. Zij is een vrouw met een no-nonsense mentaliteit die gevoel heeft voor het leiden van een bedrijf vanuit familiewaarden en die oog en hart heeft voor haar personeel. Zij denkt niet in problemen, maar in kansen en is een innovator. Zo richt zij zich met haar bedrijf Maritima Green Technology op projecten, zoals het maken van autonoom varende drones voor de offshore-industrie en rondvaartboten varend op waterstof.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘De hijgerigheid ontbreekt hier’ | NT

‘De hijgerigheid ontbreekt hier’

Port of Zwolle

Port of Zwolle heeft in 2019 een uitstekend jaar gedraaid. De havens van Kampen, Meppel en Zwolle laten een flinke groei in de overslag zien, met als grootste uitschieter de containeroverslag. Deze groeide van 138.000 teu in 2018 naar 201.000 teu in 2019.

‘Naar die getallen moest ik echt even een paar keer goed kijken. Het is een waanzinnige groei’, stelde Jeroen van den Ende, CEO van Port of Zwolle tijdens het jaarlijkse Havendiner. Ook de overslag van droge en natte bulk, stukgoederen en projectlading groeide in het afgelopen jaar. In 2018 kwam dit uit op iets minder dan 7 miljoen ton. In 2019 groeide deze overslag tot 7,3 miljoen ton.

Van den Ende: ‘Dat is 300.000 ton meer. Dat klinkt misschien niet als een extreem groot verschil, maar dat is behoorlijk bijzonder in een jaar waarin het vervoer van veevoer, waar wij als Port of Zwolle groot in zijn, door de hele stikstofcrisis in het gedrang kwam.’ Het aantal cruises dat een bezoek bracht aan de havens van Zwolle, Kampen en Meppel daalde wel van 136 in 2018 naar 126 in 2019. ‘Maar voor 2020 hebben we al 153 reserveringen staan, dus ook die tak zit weer in de lift.’

Tekst loopt door onder foto.

Van den Ende bestempelt 2019 als een ‘leuk jaar’. Daarmee doelt hij niet alleen op de groeicijfers van het havenbedrijf. ‘Port of Zwolle is steeds verder aan het professionaliseren. Zo hebben we stappen gezet met een gezamenlijke havenverordening om de processen te vereenvoudigen.’

Belangrijk in het afgelopen jaar was ook de samenwerking met de andere havens. ‘Met Port of Twente en Port of Deventer bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband POLO. Daarmee presenteren we ons als binnenhavens in het buitenland. Tijdens Transport Logistics in München was dit enorm succesvol. Maar we zoeken ook steeds meer de samenwerking met de zeehavens, voor onder meer de North Sea Baltic-corridor. Sinds kort is ook North Sea Port aangesloten.’

Het absolute hoogtepunt voor Port of Zwolle was toch wel de toezegging van de minister om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden. Van den Ende: ‘Al die provincies samen, die gemeenten, de aangesloten bedrijven, iedereen heeft hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hieruit blijkt echt dat samenwerking loont. Het gaat zorgen voor groei in heel Nederland.’

Kwetsbaar

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukte tijdens zijn keynote-presentatie het belang van de binnenvaart en vooral het belang van vernieuwing daarbinnen. ‘De binnenvaart is enorm belangrijk voor de economie. Ruim 65.000 mensen zijn werkzaam in de binnenhavens. De sector draagt jaarlijks zo’n 12,8 miljard euro bij aan de economie en deze logistieke tak van sport kende het afgelopen jaar maar liefst 10% groei’, aldus Dronkers.

De directeur-generaal maakt hierbij de kanttekening dat binnenvaart ook een kwetsbare branche is. ‘Een droge periode heeft meteen een enorm negatieve impact. Bovendien moeten we als binnenvaart oppassen dat we niet gaan achterlopen. Het vervoer over de weg groeit momenteel harder dan de binnenvaart. De verduurzaming gaat daar veel sneller, daar moet de binnenvaart ook sneller stappen in gaan zetten. Gelukkig is de Zwolse regio daar in meerdere opzichten mee bezig. Neem het project groene Cirkels van Wärtsilä of het feit dat Scania zijn duurzame motoren voor vrachtwagens in gaat zetten in de scheepvaart.´

Dronkers vindt dat Port of Zwolle, met alle grote bedrijven en mooie initiatieven, zichzelf wel iets beter mag verkopen naar de buitenwereld. ‘Als het over Port of Zwolle gaat, hoor ik nog te vaak: ‘heeft Zwolle een haven dan?’ Deze regio mag zichzelf nog wel wat beter vermarkten en zichzelf iets vaker op de borst kloppen. Iets wat ze in andere havengebieden wel doen. Die hijgerigheid ontbreekt hier.’

Tekst loopt door onder foto.

Deltalinqs-directeur Bas Janssen nam de andere keynote-presentatie voor zijn rekening. Hij ging in op de nieuwe strategische agenda en sprak over de kracht van het netwerk. Janssen wees op het belang van verbindingen, de aanleg van pijpleidingen en de noodzaak om hierin samen op te trekken. ‘We moeten ervoor zorgen dat die schepen blijven komen. Niets zo volatiel als de scheepvaart.’

Verder ging Janssen in op de grote gevolgen van de stikstofuitspraak en pfas-normen voor de sector. ‘Toch is het voor de buitenwereld een crisis die ogenschijnlijk vooral de boeren en de bouw raakt. Want zij stonden op het Malieveld. Wij waren daar niet met onze containerschepen.’

Zwolle vierde economische topregio

Het Havendiner in Zwolle werd afgetrapt door burgemeester Peter Snijders. Hij benadrukte dat Port of Zwolle een belangrijke rol speelt in de Regio Zwolle, de vierde economische regio van Nederland. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten verspreid over vier provincies, dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle is als groeiregio van groot belang voor Nederland. Dat werd onlangs onderstreept door economen Otto Raspe en Frits Oevering. Raspe en Oevering signaleren – verwoord in een publicatie van de Rabobank – dat een aantal regio’s buiten de Randstad zijn aandeel in de economie sterk ziet toenemen, waaronder Regio Zwolle. Dit is een bevestiging van de ontwikkelingen en ambities in de regio: ‘Regio Zwolle completeert meer en meer de driehoek van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven naar een vierkant. Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie met bewezen sectoren zoals Kunststoffen en Health en de veelbelovende sectoren e-commerce en logistiek.’

Thecla Bodewes Havenondernemer van het Jaar 2019

Het Havendiner Regio Zwolle is niet compleet zonder de bekendmaking van de havenondernemer van het jaar. Dit jaar koos de jury voor Thecla Bodewes. De succesvolle onderneemster geeft leiding aan TB Shipyards. Bodewes trad in 1997 toe tot het familiebedrijf Gebr. G. & H. Bodewes, dat toen een scheepswerf in Hasselt voor de bouw en reparatie van binnenvaartschepen was. Een jaar later nam ze, als zevende generatie Bodewes, het bedrijf over en zo bouwde ze het gestaag uit. Inmiddels heeft ‘Thecla Bodewes Shipyards’ vier werven in Stroobos, Kampen, Meppel en Harlingen en 120 man personeel.

Tekst loopt door onder foto.

Haar internationale bedrijf is gespecialiseerd in de nieuwbouw van onder meer duwboten, zeeslepers en bagger- en passagiersschepen. De jury koos unaniem voor Bodewes als opvolger van Nutte Visser van MCS terminals. ‘Thecla Bodewes is een onderneemster in hart en nieren. Zij is een vrouw met een no-nonsense mentaliteit die gevoel heeft voor het leiden van een bedrijf vanuit familiewaarden en die oog en hart heeft voor haar personeel. Zij denkt niet in problemen, maar in kansen en is een innovator. Zo richt zij zich met haar bedrijf Maritima Green Technology op projecten, zoals het maken van autonoom varende drones voor de offshore-industrie en rondvaartboten varend op waterstof.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement