Sinds 1 januari 2020 mogen schepen wereldwijd uitsluitend nog brandstoffen gebruiken met een zwavelgehalte van 0,5%, waar dat daarvoor nog 3,5% was. In aanloop naar het van kracht worden van deze maatregel, hebben rederijen al voorgesorteerd hierop, wat de Rotterdamse haven duidelijk heeft gemerkt.

Vlsfo

De verkoop van zwavelarme brandstof (very low sulphur fuel oil, vlsfo) bedroeg in het laatste kwartaal van afgelopen jaar 48% van de totale hoeveelheid verkochte stookolie. Dit betekende een verkoop van zo’n 850.000 kubieke meter vlsfo in het laatste kwartaal. In december kwam het laagzwavelige percentage zelfs uit op 62.

In sommige gebieden zijn nóg strengere zwavelregels van kracht. Zo mogen er onder meer in de Noordzee uitsluitend brandstoffen worden gebruikt met een zwavelgehalte van maximaal 0,1%, de zogeheten ultra low sulphur fuel oil (ulsfo). In het laatste kwartaal van afgelopen jaar bestond 13% van de verkochte stookolie uit deze ulsfo.

Lng

Opvallend was ook de toename van het lng-volume. De afzet verdriedubbelde in het voorbije jaar, van 9.843 naar 31.944 ton. Tevens zat de verkoop van biobrandstoffen in de lift.

Ondanks de verkooptoename van de diverse schonere brandstoffen, kwam de totale brandstofafzet van de Rotterdamse haven vorig jaar lager uit dan in 2018. Toen is 9.48 miljoen kubieke meter verkocht, tegenover 8,95 miljoen in het afgelopen jaar.