Netelenbos meldt aan de Tweede Kamer dat zij en collega Stevaert de bevindingen hebben overgenomen van een werkgroep die was ingesteld om het loslaten van de verdragsrechtelijke koppeling tussen de loodsgeldtarieven in het vat te gieten. De werkgroep voorziet ‘in theorie’ negatieve effecten voor de hoogte van de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart ten opzichte van de vaart op Rotterdam.

Op termijn zullen de gevolgen voor de onderlinge concurrentiepositie van beide havens echter beperkt blijven, zo is de verwachting. Beide ministers zien dan ook geen reden de ontkoppeling per 1 januari niet door te laten gaan. Er moet nog wel een besluit worden genomen over de betrokkenheid van de Schelde-havens.