Op de site kunnen enthousiaste amateur-paleontologen en verzamelaars vondsten melden van fossielen en prehistorische voorwerpen die ze aantreffen op het strand van de Maasvlakte. Die lopen uiteen van botdelen van sabeltandtijgers en een zeldzaam ‘Nederlands’ aapje tot fossiele hyenadrollen.

Met zo’n zeker 30.000 jaar oude versteende drol, volgens hyenakeutelkenners ‘een zeer gaaf exemplaar’, scoorde de Rotterdamse haven in publicitair opzicht een nummer 1-hit. Alle landelijke media stortten zich op het nog geen tien centimeter metende uitwerpsel, voor de liefhebbers: een coproliet, en Mathijs’ DWDD maakte er een uitgebreid item van. ‘Onze’ hyenadrol ging zelfs de wereld over, want ook buitenlandse media maakten gretig melding van het millennia oude nieuws. Dat is nog eens andere koek dan een nieuwe containerterminal van een miljard euro.

Volgens de havenbeheerder is de Maasvlakte een van ‘s werelds belangrijkste vindplaatsen van ijstijddieren. Dat komt omdat het zand dat gebruikt is voor de aanleg van Maasvlakte 2 afkomstig is uit diepe lagen van de Noordzeebodem. Daar wemelt het overigens niet alleen van de fossielen, maar ook van artefacten. Dat zijn door mensen gemaakte of gebruikte voorwerpen.

Fossielen-woordvoerder Tie Schellekens van het Havenbedrijf legt uit dat archeologie van meet af aan een serieuze rol speelde bij de landaanwinning.

‘Toen bleek dat ook paleontologische vondsten tot nieuwe inzichten leidden, hebben we dit breder getrokken. Dat doen we nog altijd met Futureland, waar de fossielenexpedities trouwens op het programma blijven staan.’

Maar omdat de havenbeheerder nu eenmaal korte metten moet maken met het fossiele tijdperk wordt de website Oervondstchecker nu overgedragen aan het wetenschappelijk instituut Naturalis. Die wil de site zelfs uitbouwen tot een landelijk platform voor de complete Nederlandse kustzone. Waarmee Rotterdam dus zijn status als Nederlands’ exclusieve fossielen-mainport uit handen geeft.