Deze testen zijn de eerste van een reeks met verschillende type installaties die worden uitgerold in de havens van North Sea Port, Rotterdam en Amsterdam. De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat vaststelt welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. De resultaten van de proeven worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’ die daarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, adviseert over de verdere opbouw van de infrastructuur.

‘Taskforce varend ontgassen’

Van Nieuwenhuizen heeft in 2018 een ‘Taskforce varend ontgassen’ opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. De taskforce wordt vertegenwoordigd door de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

De test in Zeeland wordt gesteund door Shell Chemicals Europe. De locatie in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven. De provincie Zeeland steunt het project. Zeeland bekleedt op dit moment ook het voorzitterschap van de landelijke ‘Taskforce varend ontgassen’ in de persoon van gedeputeerde Dick van der Velde. GreenPoint Maritime Services levert de dampverwerkingsinstallatie waarmee de proef wordt uitgevoerd.

Nieuwe testen ontgassen

Binnenvaartroutes

De industrie heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door ‘dedicated en compatibel’ varen in te voeren waardoor ontgassen niet meer nodig is. Het totaal vermijden van ontgassen is hiermee nog niet te voorkomen. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. Sinds 2015 hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland al een verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement