Voor het jaar 2020 zal de coronacrisis een negatieve impact hebben op de financiële resultaten, omdat dit jaar het volume van de goederenoverslag hard wordt geraakt.

Havengelden

De winst voor belasting in 2019 bedroeg 34,4 miljoen euro, een half miljoen euro hoger dan in 2018. De havengelden, voor het gebruik van haveninfrastructuur en maritieme dienstverlening, droegen voor 45 miljoen euro bij aan de omzet; 1,6 miljoen euro hoger dan in 2018. De omzet door de uitgifte van gronden steeg tot 51,3 miljoen euro; 2,2 miljoen euro meer dan in 2018. De overige opbrengsten daalden met 2,5 miljoen euro doordat 2018 gekenmerkt werd door enkele incidentele opbrengsten.

De bedrijfslasten bedroegen 63 miljoen euro in 2019. Dat betekent een stijging van 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2018, waarvan een groot deel aan CAO-verhogingen en indexatie te wijten is.

Toezichthoudend orgaan

North Sea Port maakte naast het record ook bekend dat de samenstelling van het toezichthoudend orgaan van de Europese naamloze vennootschap North Sea Port op twee plekken is gewijzigd.

Voormalig Nederlands staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel wordt de nieuwe voorzitter van North Sea Port. Hij was al lid sinds eind januari 2020 en vervangt de vorige voorzitter Diederik Samsom. Hij verliet in november 2019 het toezichthoudend orgaan, omdat hij deze functie niet kon combineren met zijn baan als kabinetschef bij EU-commissaris Frans Timmermans. Sofie Bracke, schepen van economie en haven Stad Gent, nam in die tussenperiode de voorzittersrol waar.

Jack Begijn, wethouder bij de gemeente Terneuzen en loco-burgemeester, volgt de Vlissingse wethouder Albert Vader op.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement