De marechaussee en de Zeehavenpolitie Rotterdam hebben volgens de inspectie onvoldoende beeld van de grootste risico’s in het grenstoezicht. Het is niet haalbaar alle schepen fysiek te checken. Daarom wordt op basis van risicoanalyses gecontroleerd op plekken waar de meeste kans bestaat dat mensen illegaal het land binnenkomen en verlaten.

Geen overzicht

De marechaussee en de zeehavenpolitie hebben echter geen overzicht van alle risico’s in het grenstoezicht, concludeert de inspectie. Ze komen in de praktijk onvoldoende toe aan informatie- en risicogestuurd werken omdat er veel tijd gaat zitten in verplichte controles van ferry’s en cruiseschepen en de aanpak van inklimmers. Door beperkte controles op visserij en pleziervaart is op die terreinen sprake van een blinde vlek, staat in het onderzoek.

De marechaussee dient de informatiesystemen te moderniseren en te investeren in meer goed opgeleide medewerkers, luiden de aanbevelingen. Ook zou de nationale politie meer kunnen doen aan de grenspolitietaak.

Werkgroep

Op zeer korte termijn wordt een werkgroep opgezet om met de aanbevelingen gericht aan de slag te gaan, reageert een woordvoerder van de marechaussee. En op een aantal terreinen worden al concrete stappen gezet om het informatiegestuurd toezicht te verbeteren.

De marechaussee wijst erop dat door de intensieve controles op inklimmers de pakkans is vergroot. Vorig jaar zijn er door de marechaussee 910 inklimmers gepakt die illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. ‘Ook de administratieve afhandeling van inklimmers brengt een hoge werklast mee. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar voor controles binnen de andere maritieme segmenten zoals pleziervaart en visserij’, legt de woordvoerder uit.

Prioriteit van de marechaussee blijft het tegengaan van illegale migratie en het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel. Om die reden zijn de afgelopen jaren de controles van vracht verscherpt en is het aantal migratiehonden uitgebreid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement