Shortsea: alles uit de kast tegen verbod op ‘zelflossers’

Sjorren

De Europese shortsea-sector haalt alles uit de kast om te voorkomen dat het sjorren van containers aan boord van schepen alleen nog door gespecialiseerde bedrijven gedaan mag worden in plaats van door de eigen bemanning. Tot nu toe is dit ‘zelf lossen’ gebruikelijk in de sector.

Rederijen hebben een reeks civiele procedures aanhangig gemaakt en een klacht ingediend bij de Europese Commissie op grond van een vermeende schending van het kartelverbod en beperking van de vrijheid van dienstverlening. Volgens hen leidt het verbod tot lange wachttijden bij de Rotterdamse terminals, een forse verhoging van de kosten en een groot verlies aan efficiency.

Verantwoord sjorren

Ook willen ze door het Rotterdamse gemeentebestuur gehoord worden over de motie ‘Verantwoord sjorren’, die de gemeenteraad onlangs met een grote meerderheid heeft aangenomen. Daarin wordt het college van B en W opgeroepen om de Sjor Verordening te wijzigen, zodat ook schepen tot 170 meter verplicht worden sjorders in plaats van zeelieden in te zetten. Nu geldt die verplichting alleen nog boven die lengtegrens.

Advocatenkantoor AKD vraagt in een lijvige brief namens onder meer Unifeeder, Samskip, Eucon en X-press Container Line om een gesprek met de Rotterdamse wethouder Arjan Van Gils (D66), die de haven in zijn portefeuille heeft. Ze verbazen zich erover dat de gemeenteraad in de motie het college alleen vraagt om aan tafel te gaan met vakbonden en de havenmeester.

Bestrijden

Ze bestrijden dat ‘zelf sjorren’ tot levensgevaarlijke situaties leidt, zoals in de motie gesteld wordt. Daarin wordt onder andere gerefereerd aan vier dodelijk ongevallen in de afgelopen vier jaar. Volgens AKD-advocaten Gerdien van der Voet en Robert Jaspers heeft de PvdA-fractie, initiatiefnemer van de motie, niet duidelijk kunnen maken om welke ongelukken het precies ging en de kwestie doorverwezen naar vakbond FNV Havens.

Diens bestuurder Niek Stam is de drijvende kracht achter de campagne van de International Transportworkers Federation (ITF) om het verbod op ‘zelflossers’ af te dwingen. Dat kwam twee jaar geleden tot stand via de zogenoemde Dockers Clause in een internationale cao tussen de ITF en de Joint Negotiating Group van maritieme werkgevers, die zo’n vijftienduizend schepen vertegenwoordigt. Volgens AKD werd die clausule uitonderhandeld ‘door niemand minder dan de voorzitter van FNV Havens en vice-voorzitter Dockers Section van ITF’ (Niek Stam).

Masterplan

Van der Voet spreekt van een ‘masterplan’ van de bond ‘om op allerlei manieren te proberen om sjorwerkzaamheden voor haar achterban te claimen’. De AKD-advocaat voegt eraan toe dat het ‘voor een bedrijf als ILS/Matrans (van havenondernemer Hans Vervat, red,), dat is gericht op het sjorren van grote containerschepen, slechts om kruimelwerk gaat’. Volgens hen gaat het verbod in tegen nationale en internationale regelgeving, zoals het Maritiem Arbeidsverdrag en de Nederlandse Schepenwet.

De betrokken rederijen willen tot een ‘routekaart’ komen voor de gesprekken met de Rotterdamse gemeente. Daarin zijn ze bereid in te stemmen met een zero-tolerance-beleid voor het zogenoemde ‘varend sjorren’, waarbij de bemanning de containers al losmaakt voordat het schip aan de kade ligt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Shortsea: alles uit de kast tegen verbod op ‘zelflossers’ | NT

Shortsea: alles uit de kast tegen verbod op ‘zelflossers’

Sjorren

De Europese shortsea-sector haalt alles uit de kast om te voorkomen dat het sjorren van containers aan boord van schepen alleen nog door gespecialiseerde bedrijven gedaan mag worden in plaats van door de eigen bemanning. Tot nu toe is dit ‘zelf lossen’ gebruikelijk in de sector.

Rederijen hebben een reeks civiele procedures aanhangig gemaakt en een klacht ingediend bij de Europese Commissie op grond van een vermeende schending van het kartelverbod en beperking van de vrijheid van dienstverlening. Volgens hen leidt het verbod tot lange wachttijden bij de Rotterdamse terminals, een forse verhoging van de kosten en een groot verlies aan efficiency.

Verantwoord sjorren

Ook willen ze door het Rotterdamse gemeentebestuur gehoord worden over de motie ‘Verantwoord sjorren’, die de gemeenteraad onlangs met een grote meerderheid heeft aangenomen. Daarin wordt het college van B en W opgeroepen om de Sjor Verordening te wijzigen, zodat ook schepen tot 170 meter verplicht worden sjorders in plaats van zeelieden in te zetten. Nu geldt die verplichting alleen nog boven die lengtegrens.

Advocatenkantoor AKD vraagt in een lijvige brief namens onder meer Unifeeder, Samskip, Eucon en X-press Container Line om een gesprek met de Rotterdamse wethouder Arjan Van Gils (D66), die de haven in zijn portefeuille heeft. Ze verbazen zich erover dat de gemeenteraad in de motie het college alleen vraagt om aan tafel te gaan met vakbonden en de havenmeester.

Bestrijden

Ze bestrijden dat ‘zelf sjorren’ tot levensgevaarlijke situaties leidt, zoals in de motie gesteld wordt. Daarin wordt onder andere gerefereerd aan vier dodelijk ongevallen in de afgelopen vier jaar. Volgens AKD-advocaten Gerdien van der Voet en Robert Jaspers heeft de PvdA-fractie, initiatiefnemer van de motie, niet duidelijk kunnen maken om welke ongelukken het precies ging en de kwestie doorverwezen naar vakbond FNV Havens.

Diens bestuurder Niek Stam is de drijvende kracht achter de campagne van de International Transportworkers Federation (ITF) om het verbod op ‘zelflossers’ af te dwingen. Dat kwam twee jaar geleden tot stand via de zogenoemde Dockers Clause in een internationale cao tussen de ITF en de Joint Negotiating Group van maritieme werkgevers, die zo’n vijftienduizend schepen vertegenwoordigt. Volgens AKD werd die clausule uitonderhandeld ‘door niemand minder dan de voorzitter van FNV Havens en vice-voorzitter Dockers Section van ITF’ (Niek Stam).

Masterplan

Van der Voet spreekt van een ‘masterplan’ van de bond ‘om op allerlei manieren te proberen om sjorwerkzaamheden voor haar achterban te claimen’. De AKD-advocaat voegt eraan toe dat het ‘voor een bedrijf als ILS/Matrans (van havenondernemer Hans Vervat, red,), dat is gericht op het sjorren van grote containerschepen, slechts om kruimelwerk gaat’. Volgens hen gaat het verbod in tegen nationale en internationale regelgeving, zoals het Maritiem Arbeidsverdrag en de Nederlandse Schepenwet.

De betrokken rederijen willen tot een ‘routekaart’ komen voor de gesprekken met de Rotterdamse gemeente. Daarin zijn ze bereid in te stemmen met een zero-tolerance-beleid voor het zogenoemde ‘varend sjorren’, waarbij de bemanning de containers al losmaakt voordat het schip aan de kade ligt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement