Dat zegt een woordvoerder van de havenbeheerder in een toelichting op een interview met directeur milieuzaken Eric van der Schans van het Havenbedrijf in het agrarische blad Nieuwe Oogst. Het idee is dat boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden ongebruikte uitstootrechten ‘verleasen’ aan het Havenbedrijf, die die dan van de eigen uitstoot af mag trekken. Het idee is afkomstig van een groep melkveehouders rond de Nieuwkoopse Plassen.

‘Maar’, zegt de woordvoerder, ‘er komt daar maar heel weinig stikstof uit het Rotterdamse havengebied terecht. We zouden dus met heel veel partijen dit soort overeenkomsten moeten sluiten om het probleem op te lossen’. De havenbeheerder is vooral blij dat er initiatieven uit de agrarische sector komen ‘in plaats van dat de hakken in het zand gaan.’

Stikstofprobleem

Topman Allard Castelein gaf vorige maand aan het stikstofprobleem als de meest acute dreiging voor de positie van de Rotterdamse haven te zien. Tientallen investeringen lopen op zijn minst vertraging op doordat provincies en gemeenten nauwelijks meer bouwvergunningen afgeven voor projecten die tot extra stikstofuitstoot leiden.

Rotterdam staat daarmee op achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld Antwerpen voor bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingslocatie in een havengebied. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers zei Castelein echter dat dit nog niet heeft geleid tot concrete gevallen, waarbij een potentiële investeerder vanwege het stikstofprobleem is afgehaakt.