Porthos is een joint venture van Energie Beheer Nederland, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. De bijdrage van de EU wordt deels gebruikt voor het aanleggen van een toekomstbestendige leiding voor CO2 door het havengebied.

CO2 opslaan

De capaciteit van de pijpleiding maakt het mogelijk om ook andere bedrijven van de transportleiding gebruik te laten maken. Naast de investering in een buis, draagt de EU ook bij aan de totale kosten van het project.

Porthos brengt bedrijven die hun CO2 willen laten opslaan een tarief in rekening voor transport en opslag. De hoogte van dat tarief wordt met name bepaald door de kosten die Porthos maakt voor de aanleg en de exploitatie van het systeem, zoals energiekosten voor het onder druk injecteren van de CO2 in de diepe ondergrond.

Porthos

Het project gaat vijftien jaar lang zo’n 2,5 megaton CO2 van de Rotterdamse bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell per jaar opslaan onder de bodem van de Noordzee. Dat is 10% van de uitstoot van de Rotterdamse industrie. Porthos levert daarmee een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

In 2022 en 2023 staat de aanleg van het Porthossysteem gepland. In 2024 is het operationeel.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement