Het bedrag komt uit het fonds voor de Stimuleringsregeling Openbare Inland Terminals. V&W moest nog goedkeuring krijgen uit Brussel. Vorige week liet de Europese Commissie weten geen bezwaar te maken tegen deze vorm van ondersteuning van intermodaal vervoer.

Twente krijgt waarschijnlijk een subsidie van een miljoen gulden uit Den Haag. De provincie draagt 5,2 miljoen gulden bij, waarvan een deel afkomstig uit is het Europese EFRO-fonds voor regionale ondersteuning. Marktpartijen dragen de rest bij aan de investering van in totaal circa tien miljoen gulden. Naar verwachting worden in het eerste jaar 5.000 containers overgeslagen, wat moet uitgroeien tot 15.000.