Het doel is om de komende jaren acht tot tien concrete walstroomprojecten te realiseren. Naar verwachting is daarvoor in totaal ongeveer 125 miljoen euro nodig. Dit bedrag kan voor het grootste deel worden opgebracht door de betrokken bedrijven, de gemeente en het Havenbedrijf. De laatste twee partijen denken nog 50 miljoen euro aan subsidie nodig te hebben.

Stekker

Straks kunnen zeeschepen aan de kade ‘aan de stekker gaan’ en stroom van de wal krijgen. De schepen gebruiken elektriciteit voor verlichting en apparatuur aan boord, maar ook voor koeling van containers met voedsel. Aan de kade kunnen zeeschepen op het elektriciteitsnet worden aangesloten, maar daar zijn nog niet alle schepen en kades geschikt voor. Het elektriciteitsnet moet ook worden aangepast.

Zeeschepen gebruiken terwijl ze aan de kade liggen jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250.000 tot 300.000 huishoudens, aldus het havenbedrijf en de gemeente. Daardoor komt onder andere 600.000 ton CO2 en 8.000 ton stikstof in de lucht. Als het walstroomplan slaagt, kan in 2030 een besparing van 200.000 ton CO2 worden geboekt.

Binnenvaart

In de afgelopen jaren is er bij bijna alle Rotterdamse openbare ligplaatsen voor de binnenvaart een walstroomaansluiting gerealiseerd. Nu gaat dit dus ook gebeuren voor de zeeschepen. Aangezien binnenvaartschepen veel minder stroom verbruiken dan zeeschepen is dit een belangrijke stap in het verduurzamen van de haven.

De ferry van Stena Line in Hoek van Holland gebruikt al langere tijd walstroom om hinder voor de omgeving waaronder geluidsoverlast te beperken. Voor de offshore schepen van Heerema die regelmatig bij Rozenburg liggen, bouwen Eneco en het Havenbedrijf op dit moment een walstroomvoorziening.