Overslag Nederlandse havens in eerste halfjaar 10% gedaald

Coronacrisis

De totale goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens is in de eerste helft van 2020 met bijna 10% gedaald. De containeroverslag is met een krimp van 1,3% redelijk op peil gebleven.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het internationale goederenvervoer over zee. Die laten zien dat de import (-12%) beduidend harder is geraakt dan de export (-5%) door de combinatie van de stagnatie van de wereldeconomie en de coronacrisis.

Nederlandse havens

In totaal werd er in de eerste maanden van dit jaar 281 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de Nederlandse havens (Rotterdam, Amsterdam en Groningen en Zeeland Seaports) tegen 311 miljoen ton vorig jaar. Tweederde daarvan is aanvoer, eenderde afvoer.

De grootste daling deed zich voor bij de overslag van droge bulkgoederen met een terugval van 22%. Binnen dit segment was steenkool de grootse daler met 36% krimp. Ook de aan- en afvoer van ertsen (overwegend ijzererts) daalde fors, van 17,7 miljoen ton tot 15,5 miljoen ton, een min van ruim 12%.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de daling van de ertsoverslag volledig is toe te schrijven aan de gekelderde aanvoer vanuit Brazilië in het tweede kwartaal van het jaar. Die halveerde toen van 4,4 miljoen ton (tweede kwartaal 2019) naar 2,2 miljoen ton. Ook opmerkelijk: in het eerste kwartaal steeg de ertsoverslag ten opzichte van van vorig jaar nog met 19%.

Natte bulk

Ook de overslag van natte bulkgoederen (46% van de totale overslag) liet met een daling van ruim 10% een forse achteruitgang zien. Dit jaar werd in het eerste semester ruim 129 miljoen ton afgehandeld, vorig jaar 144 miljoen ton. De daling was met een min van 13,4% vooral sterk bij de geraffineerde producten, zoals benzine, diesel en stookolie. De aan- en afvoer van ruwe olie daalde met 6,5%.

De overslag van ro/ro-lading daalde 16%. Het CBS definieert roll-on/roll-off lading als alle lading die zelfstandig een schip op en af kan. Daarom zit naast onder meer nieuwe auto’s, trailers en bouwmachines ook levend vee in die cijfers.

Overslag Nederlandse havens in eerste halfjaar 10% gedaald | NT

Overslag Nederlandse havens in eerste halfjaar 10% gedaald

Coronacrisis

De totale goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens is in de eerste helft van 2020 met bijna 10% gedaald. De containeroverslag is met een krimp van 1,3% redelijk op peil gebleven.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het internationale goederenvervoer over zee. Die laten zien dat de import (-12%) beduidend harder is geraakt dan de export (-5%) door de combinatie van de stagnatie van de wereldeconomie en de coronacrisis.

Nederlandse havens

In totaal werd er in de eerste maanden van dit jaar 281 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de Nederlandse havens (Rotterdam, Amsterdam en Groningen en Zeeland Seaports) tegen 311 miljoen ton vorig jaar. Tweederde daarvan is aanvoer, eenderde afvoer.

De grootste daling deed zich voor bij de overslag van droge bulkgoederen met een terugval van 22%. Binnen dit segment was steenkool de grootse daler met 36% krimp. Ook de aan- en afvoer van ertsen (overwegend ijzererts) daalde fors, van 17,7 miljoen ton tot 15,5 miljoen ton, een min van ruim 12%.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de daling van de ertsoverslag volledig is toe te schrijven aan de gekelderde aanvoer vanuit Brazilië in het tweede kwartaal van het jaar. Die halveerde toen van 4,4 miljoen ton (tweede kwartaal 2019) naar 2,2 miljoen ton. Ook opmerkelijk: in het eerste kwartaal steeg de ertsoverslag ten opzichte van van vorig jaar nog met 19%.

Natte bulk

Ook de overslag van natte bulkgoederen (46% van de totale overslag) liet met een daling van ruim 10% een forse achteruitgang zien. Dit jaar werd in het eerste semester ruim 129 miljoen ton afgehandeld, vorig jaar 144 miljoen ton. De daling was met een min van 13,4% vooral sterk bij de geraffineerde producten, zoals benzine, diesel en stookolie. De aan- en afvoer van ruwe olie daalde met 6,5%.

De overslag van ro/ro-lading daalde 16%. Het CBS definieert roll-on/roll-off lading als alle lading die zelfstandig een schip op en af kan. Daarom zit naast onder meer nieuwe auto’s, trailers en bouwmachines ook levend vee in die cijfers.