North Sea Port gaat CO2 via waterstof omtoveren tot methanol

Circulair

In North Sea Port worden twee grootschalige demofabrieken gebouwd om CO2-emissie te verminderen en groene methanol aan te maken. De ene fabriek is een waterstoffabriek die water via windenergie omzet in groene waterstof en zuurstof. De andere is een methanolfabriek die de groene waterstof gebruikt om de opgevangen CO2-uitstoot van industriële spelers om te zetten naar groene methanol.

Tien private en publieke partners, waaronder het havenbedrijf North Sea Port, zijn een samenwerking gestart om jaarlijks de CO2-uitstoot met 140.000 ton te verminderen en 44.000 ton groene methanol aan te maken voor de lokale chemische en duurzame energie-industrieën. Maar ook als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking, bijna zes miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Vorige week is het startschot gegeven voor het North-C-Methanol project.

Waterstof

North-C-Methanol is het eerste grootschalige demonstratieproject van North-CCU-Hub. De laatste is opgezet om de Europese Green Deal in de praktijk te laten slagen door projecten te starten die gericht zijn op verduurzaming. Er is een investering mee gemoeid van 140 miljoen euro om het project North-C-Methanol te realiseren. De private partners, waaronder energiebedrijf Engie, dragen samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een groot deel van de investeringen. PMV is een zelfstandige investeringsmaatschappij opgericht door de Vlaamse overheid. Ook wordt er gekeken naar Vlaamse en Europese steun.

Volgens het havenbedrijf is het een primeur voor North Sea Port dat het de grootste capaciteit van elektrolyse heeft ter wereld. Eektrolyse zet elektrische energie om in waterstof. De elektrolysecapaciteit van het project is maar liefst zes keer omvangrijker is dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

Twee fabrieken

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van Engie. Deze waterstoffabriek zet water via windenergie om in groene waterstof en zuurstof. Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van Engie, noemt het een logische keuze. ‘We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen.’

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman (een bedrijf gespecialiseerd in de bouw van grote industriële projecten) op het schiereiland Rodenhuize, gebruikt de groene waterstof om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe onder andere het agro-industriële concern Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof of als groene brandstof voor schepen en treinen. David Cassidy, CEO van Proman, ziet er brood in om ‘het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie.’

Lokaal

Het onderliggende idee van het project is dat de grondstoffen lokaal worden gewonnen en de eindproducten lokaal worden ingezet. Op die manier wordt in North Sea Port een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd, met andere woorden afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Maar dit kan niet zonder de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys (regelt onder andere het transport van grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers) en Oiltanking (logistiek dienstverlener van tankterminals voor aardolieproducten, chemicaliën en gassen) gaan hiermee aan de slag. Mitsubishi Power (biedt energieoplossingen voor de energie-industrie) zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

CEO Daan Schalck van North Sea Port zegt dat ‘deze samenwerking de positie van North Sea Port verstevigt op het gebied van circulaire economie die het havenbedrijf al in de haven heeft’.

Methanol

Methanol heeft interessante eigenschappen om als alternatieve brandstof te gebruiken: lage verbrandingstemperatuur, hoge verdampingswarmte en een hoge vlamsnelheid. Hierdoor kan de brandstof gebruikt worden als onderdeel van een mengsel (met bijvoorbeeld diesel) of in pure vorm. Omdat het als onderdeel van een mengsel gebruikt kan worden, wordt de overstap van ‘vieze’ brandstoffen naar ‘schone’ brandstoffen makkelijker. Zo kan stap voor stap de overgang naar volledig emissieloos plaatsvinden. Methanol kan ook gebruikt worden in verbrandingsmotoren of in methanol brandstofcellen. Groene methanol is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, is in grote hoeveelheden beschikbaar en kan makkelijk verwerkt, getransporteerd en opgeslagen worden.

Momenteel wordt methanol gebruikt als brandstof voor racewagens. Voor de North Sea Port regio is het interessant dat met een vrij eenvoudige ombouw van bestaande motoren, methanol als alternatieve scheepsbrandstof voor grote schepen kan worden gebruikt. Ook spoorwegtransport aangedreven door methanol wordt in de nabije toekomst mogelijk. Bovendien resulteert de verbranding van methanol, in vergelijking met fossiele brandstoffen, in lage emissies van stikstofcomponenten, zwavelcomponenten en fijnstof.

North Sea Port gaat CO2 via waterstof omtoveren tot methanol | NT

North Sea Port gaat CO2 via waterstof omtoveren tot methanol

Circulair

In North Sea Port worden twee grootschalige demofabrieken gebouwd om CO2-emissie te verminderen en groene methanol aan te maken. De ene fabriek is een waterstoffabriek die water via windenergie omzet in groene waterstof en zuurstof. De andere is een methanolfabriek die de groene waterstof gebruikt om de opgevangen CO2-uitstoot van industriële spelers om te zetten naar groene methanol.

Tien private en publieke partners, waaronder het havenbedrijf North Sea Port, zijn een samenwerking gestart om jaarlijks de CO2-uitstoot met 140.000 ton te verminderen en 44.000 ton groene methanol aan te maken voor de lokale chemische en duurzame energie-industrieën. Maar ook als brandstof voor schepen en treinen. Ter vergelijking, bijna zes miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Vorige week is het startschot gegeven voor het North-C-Methanol project.

Waterstof

North-C-Methanol is het eerste grootschalige demonstratieproject van North-CCU-Hub. De laatste is opgezet om de Europese Green Deal in de praktijk te laten slagen door projecten te starten die gericht zijn op verduurzaming. Er is een investering mee gemoeid van 140 miljoen euro om het project North-C-Methanol te realiseren. De private partners, waaronder energiebedrijf Engie, dragen samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een groot deel van de investeringen. PMV is een zelfstandige investeringsmaatschappij opgericht door de Vlaamse overheid. Ook wordt er gekeken naar Vlaamse en Europese steun.

Volgens het havenbedrijf is het een primeur voor North Sea Port dat het de grootste capaciteit van elektrolyse heeft ter wereld. Eektrolyse zet elektrische energie om in waterstof. De elektrolysecapaciteit van het project is maar liefst zes keer omvangrijker is dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

Twee fabrieken

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van Engie. Deze waterstoffabriek zet water via windenergie om in groene waterstof en zuurstof. Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van Engie, noemt het een logische keuze. ‘We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen.’

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman (een bedrijf gespecialiseerd in de bouw van grote industriële projecten) op het schiereiland Rodenhuize, gebruikt de groene waterstof om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe onder andere het agro-industriële concern Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof of als groene brandstof voor schepen en treinen. David Cassidy, CEO van Proman, ziet er brood in om ‘het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie.’

Lokaal

Het onderliggende idee van het project is dat de grondstoffen lokaal worden gewonnen en de eindproducten lokaal worden ingezet. Op die manier wordt in North Sea Port een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd, met andere woorden afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Maar dit kan niet zonder de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys (regelt onder andere het transport van grote volumes aardgas naar grote industriële afnemers) en Oiltanking (logistiek dienstverlener van tankterminals voor aardolieproducten, chemicaliën en gassen) gaan hiermee aan de slag. Mitsubishi Power (biedt energieoplossingen voor de energie-industrie) zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

CEO Daan Schalck van North Sea Port zegt dat ‘deze samenwerking de positie van North Sea Port verstevigt op het gebied van circulaire economie die het havenbedrijf al in de haven heeft’.

Methanol

Methanol heeft interessante eigenschappen om als alternatieve brandstof te gebruiken: lage verbrandingstemperatuur, hoge verdampingswarmte en een hoge vlamsnelheid. Hierdoor kan de brandstof gebruikt worden als onderdeel van een mengsel (met bijvoorbeeld diesel) of in pure vorm. Omdat het als onderdeel van een mengsel gebruikt kan worden, wordt de overstap van ‘vieze’ brandstoffen naar ‘schone’ brandstoffen makkelijker. Zo kan stap voor stap de overgang naar volledig emissieloos plaatsvinden. Methanol kan ook gebruikt worden in verbrandingsmotoren of in methanol brandstofcellen. Groene methanol is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, is in grote hoeveelheden beschikbaar en kan makkelijk verwerkt, getransporteerd en opgeslagen worden.

Momenteel wordt methanol gebruikt als brandstof voor racewagens. Voor de North Sea Port regio is het interessant dat met een vrij eenvoudige ombouw van bestaande motoren, methanol als alternatieve scheepsbrandstof voor grote schepen kan worden gebruikt. Ook spoorwegtransport aangedreven door methanol wordt in de nabije toekomst mogelijk. Bovendien resulteert de verbranding van methanol, in vergelijking met fossiele brandstoffen, in lage emissies van stikstofcomponenten, zwavelcomponenten en fijnstof.