Het bedrijf heeft daartoe een erfpachtovereenkomst gesloten met havenbeheerder North Sea Port (NSP) voor het gebruik van een lap grond van ruim veertien hectare. Het bedrijf denkt begin volgend jaar al de benodigde vergunningsaanvragen in te kunnen dienen en in 2023 operationeel te zijn. Het bedrijf zelf is medio dit jaar opgericht en is gevestigd in een voormalige zoutloods van Thermphos, vlakbij de locatie van de beoogde terminal.

Afhandeling

Volgens NSP wil Evolution een steiger met zeventien meter waterdiepte laten bouwen voor de afhandeling van deepsea-, shortsea en binnenvaartschepen en krijgt het terrein ook spooraansluiting. De opslagcapaciteit kan worden uitgebreid tot 800.000 kubieke meter. Het bedrijf denkt ook voor al in de haven gevestigde bedrijven als opslaglocatie te kunnen fungeren. Die zouden dan via een pijpleiding met de nieuwe terminal verbonden kunnen worden.

De havenbeheerder wijst op de gunstige ligging van de locatie in het zogenoemde Sloehavengebied, bijna aan de monding van de Schelde. Die ligt, anders dan Gent, Terneuzen en Antwerpen, niet achter sluizen. Ook beschikt het gebied al over spooraansluiting.

In een persbericht citeert NSP directeur Arron Smyth van Evolution, die zich ingenomen toont over de ondertekening van de erfpachtovereenkomst met de havenbeheerder. Hij zegt zich te richten ‘op het creëren van lokale werkgelegenheid en het genereren van lokale betrokkenheid van aannemers in deze economisch lastige tijd als gevolg van de impact van de coronapandemie’.

Tientallen miljoenen

NSP laat zich niet uit over de hoogte van de investeringen, maar die lopen voor een terminal van deze omvang minimaal in de tientallen miljoenen euro’s. Volgens de havenbeheerder richt Evolution Terminals zich op de opslag en doorvoer van aardolieproducten, petrochemische stoffen, biobrandstoffen en andere vloeibare goederen.

Het Thermphos-terrein is de locatie van een voormalige fosforfabriek, die in 2012 failliet ging en een zwaar vervuilde puinhoop achterliet. De sanering van het vijftig hectare grote terrein kostte naar schatting 130 miljoen euro en heeft bijna acht jaar in beslag genomen.

Alpha Terminals

Volgens een woordvoerder van NSP is Evolution de voortzetting van het Nederlandse project van het Zwitserse Alpha Terminals. Die kondigde begin 2018 de bouw aan van een iets kleinere terminal van 500.000 m³ met 34 tanks, goed voor een investering van 250 miljoen euro. Dat zou verklaren waarom Evolution verwacht de benodigde vergunningen snel genoeg op zak denkt te hebben om in in 2023 open te kunnen gaan.

NSP zei toen te verwachten dat het project de Vlissingse haven jaarlijks zeven tot acht miljoen ton nieuwe lading zou opleveren. Volgens die planning had de terminal dit jaar al operationeel moeten zijn.