Wat voor lading doet Port of Zwolle?

We hebben een breed pallet aan ladingstromen en sloegen vorig jaar 201.000 teu over. Dit jaar ziet het er ook goed uit, ondanks de coronaperikelen. Verder hebben we veel bulk, zowel droge bulk – voedingsproducten en veevoeder – als natte bulk, zoals brandstoffen. En we hebben nog wat zware lading en schroot.

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Is Zwolle de coronacrisis een beetje goed doorgekomen?

Alle havens, dus ook Port of Zwolle, waren een vitaal onderdeel van de maatschappij. Tijdens de lockdowns draaiden de ketens gewoon door en werden de supermarkten bevoorraad. Het vervoer over water was daarbij een belangrijk aspect.

Welke hoogtepunten zijn er te benoemen van het afgelopen jaar?

Regio Zwolle heeft de Regio Deal binnen kunnen halen. Dat is voor Port of Zwolle ook van groot belang. Daarmee hebben we een miljoen euro aan ontwikkelingsgeld gekregen om circulair te gaan ondernemen in ons havengebied. Dat zetten we in om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een circulaire haven in Kampen en Meppel, om zo de brede welvaart in de regio te kunnen ondersteunen. Ook wordt het ingezet voor een eventuele spoorterminal in Zwolle. We willen ervoor zorgen dat de haven een soort accu wordt voor de stad. Dus dat hij meer energie oplevert dan verbruikt.

Wat verwacht je van het komende jaar?

Ik hoop dat we het komende jaar weer terug naar het oude normaal kunnen. Onze focus ligt op het verder uitbouwen en professionaliseren van het havenbedrijf. We werken aan één havenverordening en willen de digitalisering en de inning van het havengeld onder één noemer brengen. Dit alles zodat we onze bedrijven makkelijker kunnen bedienen.

Wat is je boodschap aan de transportsector?

Ik heb gemerkt dat we als transport en logistiek de maatschappij behoorlijk goed hebben kunnen bedienen in de coronacrisis. Daardoor hebben alle burgers hun voedsel kunnen krijgen in de supermarkten. De transportsector is een vitaal onderdeel van de economie en dat moeten we verder doorzetten.

Moeten we het ook nog over de Kornwerderzand Sluis hebben?

Ja, graag! We zijn nu de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i aan het zetten. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling voor de werkgelegenheid in Noordoost-Nederland. Daarmee worden we een diep in het land gelegen zeehaven. We praten nu ook over het uitdiepen van de vaargeulen van Kornwerderzand naar onze havens. Dat geeft ons de mogelijkheid verder te groeien. We verwachten dat in 2025 het eerste schip door de sluis vaart.

Met wie uit de transportsector zou je graag een oliebol willen eten?

Met Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Ik vind het erg goed dat er een sterke vrouw op die positie zit. Ze heeft veel kennis van zaken en ik zou graag een keer met haar van gedachten wisselen hoe we samen met de ondernemers nog verder kunnen professionaliseren.

Dit artikel verscheen in de NT Oliebollenspecial 2020. Hierin staan jaarlijks tientallen eindejaarsinterviews met toeleveranciers uit de transportsector.