Voor de periode 2018-2020 gold de afspraak met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, om de haventarieven jaarlijks met 1% te verhogen. Partijen hebben besloten om die afspraak voor dit jaar te verlengen en willen voor de periode daarna opnieuw een meerjarige overeenkomst afsluiten.

Allerlei specifieke maatregelen uit de driejarige afspraak, zoals forse kortingen voor doorvoercontainers, blijven gehandhaafd. Dat geldt ook voor relatief milieuvriendelijke schepen met een Green Award-certificaat.

290 miljoen

De havenbeheerder zegt dat ‘in deze bijzondere tijden partijen eraan hechten om de gematigde tariefontwikkeling ongewijzigd te continueren’. Ze hebben vaste afspraken over de manier waarop de hoogte van het havengeld jaarlijks wordt vastgesteld. ‘Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven’, aldus HbR.

Havenbedrijf Rotterdam incasseerde vorig jaar 290 miljoen euro aan zeehavengeld en veertien miljoen aan binnenhavengeld. De tarieven gelden behalve voor Rotterdam zelf ook voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Moerdijk.