De installatie wordt in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen.

Vopak

Vopak Europoort ligt ter hoogte van de ligplaats van Heerema aan de andere kant van het Calandkanaal. Daarom wordt onderzocht of en hoe de nu gebouwde installatie op de Landtong ook voor het tankopslagbedrijf kan worden ingezet. Bij de terminal van Vopak meren grote tankers aan. Het aansluiten van dit type schepen op walstroom kent een aantal belangrijke technische uitdagingen en wordt daarom nog niet of nauwelijks toegepast, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Het haalbaarheidsonderzoek dat Vopak, Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam nu doorlopen, zoekt naar technische en commerciële oplossingen. Er wordt onderzocht wat er nodig is om het te realiseren, wat het kost en wat het oplevert. Het onderzoek is rond de zomer van 2021 gereed. Timo Spaninks, Managing Director Vopak Europoort, zegt ‘dat dit tot significante emissiereducties in havens zou kunnen leiden’.

Walstroom

Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke walstroomstrategie gepresenteerd. Doelstelling daarvan is om tot 2025 acht tot tien walstroomprojecten uit te voeren en na 2025 walstroom op grote schaal toe te passen in de Rotterdamse haven.

Een belangrijk voordeel van walstroom is dat er minder stikstof, fijnstof en CO2 in de lucht komen. Daardoor neemt de luchtverontreiniging af en wordt klimaatverandering tegen gegaan. Ook kan walstroom het geluid van scheepsmotoren verminderen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement