Een woordvoerder meldt dat de toekenning van de subsidie uit het zogenoemde SDE++-budget komend voorjaar wordt verwacht. Het viertal, Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products, verwacht de komende vijftien jaar 37 miljoen ton CO2 af te vangen. Het broeikasgas wordt vervolgens via een nog aan te leggen pijpleidingnetwerk afgevoerd naar een uitgewerkt gasveld in de Noordzeebodem. In de media circuleerden al berichten dat de vier multinationals een miljardensubsidie hebben aangevraagd.

Emissierechten

Volgens Porthos is afvang en opslag een relatief goedkope manier om CO2-uitstoot te reduceren. Woordvoerder Sjaak Poppe stelt dat met de verstrekte 4,5 miljard SDE-subsidie over de periode 2008-2019, die toen vooral gericht was op het stimuleren van duurzame energieopwekking, ongeveer 42 miljoen ton CO2-emissie is vermeden. Volgens hem kan het bedrag van twee miljard euro voor vijftien jaar een stuk lager uitvallen als de prijs van emissierechten (ETS) gedurende die periode omhoog gaat. De gevraagd subsidie komt neer op 54 euro per ton.

Hij meldt verder dat de benodigde vergunningen naar verwachting dit jaar rond komen en dat de definitieve investeringsbeslissing waarschijnlijk begin volgend jaar genomen wordt. Porthos, een samenwerkingsverband van EBN, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, werkt dit jaar de plannen uit voor de aanleg van pijpleidingen, een compressorstation en aanpassing van een platform op zee. De vier bedrijven werken dit jaar verder aan het ontwerp van afvanginstallaties voor hun fabrieken in het Rotterdamse havengebied.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement