Daarmee heeft de haven zich in het tweede halfjaar enigszins hersteld ten opzichte van het eerste. Toen was de daling van de totale overslag nog ruim 9%. Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam legt in het jaarbericht de nadruk op het feit dat de haven ‘volledig operationeel’ is gebleven en bedankt alle partners en collega’s. Hij zegt trots te zijn op de geleverde prestaties en wijst op ‘belangrijke stappen gezet op weg naar de verduurzaming van het energiesysteem en het terugdringen van CO2-uitstoot’.

Financiële resultaten

De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren beter dan in 2019, hoofdzakelijk als gevolg van eenmalige baten en kostenbesparingen. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen bedroeg 477,5 miljoen euro (2019: 433,4 miljoen) en het nettoresultaat kwam uit op 351,7 miljoen euro (2019: 238,9).

De volumedalingen waren volgens de havenbeheerder grotendeels terug te voeren op de gevolgen van de coronaracrisis. Bovengemiddeld grote volumedalingen waren er te zien in de overslag van ijzererts (-24,5%), kolen (-22,8%), ruwe olie (-10,2%) en minerale olieproducten (-11,9%). Het Havenbedrijf noemt de daling in de containeroverslag beperkt met een teruggang in tonnen van 1,2% in tonnen en in teu’s van 3,2%. Plussen waren er in de overslag van agribulk (+4,8%) en biomassa (+108,3%).

Overslag

De overslag van droog massagoed in 2020 (63,8 miljoen ton) daalde fors ten opzichte van 2019 (74,5 miljoen ton). De aanvoer van ijzererts en cokeskolen verminderde vooral door de sterk gedaalde Duitse staalproductie. Ook de overslag van energiekolen liet een daling zien ten opzichte van 2019. Een uitschieter was de toegenomen overslag van biomassa dat extra verbruikt werd in de Amer-centrale in Geertruidenberg.

De overslag van nat massagoed bedroeg 192,0 miljoen ton (2019: 211,2 miljoen ton). De daling van de overslag van ruwe olie werd veroorzaakt het Havenbedrijf veroorzaakt door geringere vraag naar olieproducten. Zo zakte de vraag naar kerosine in omdat er vanwege corona nauwelijks gevlogen werd. Raffinaderijen hebben de vraagdaling opgevangen door minder te produceren en de bezettingsgraad te verlagen. Bij olieproducten werd de daling vooral veroorzaakt door minder overslag van stookolie en gasolie/diesel.

Een lichtpuntje was de toegenomen overslag van overig nat massagoed. Binnen deze groep deed de overslag van biobrandstoffen het erg goed, vooral biodiesel. De hubfunctie die Rotterdam in dit product heeft, werd hierdoor versterkt.

Containers

Vanwege de pandemie vertoonde de containeroverslag in 2020 volgens de havenbeheerder ‘een grillig verloop’. Naarmate het coronavirus zich verder over Europa en de rest van de wereld verspreidde, liep de vraag naar goederen sterk terug. Ook werden veel diensten uit de vaart genomen. Sinds de zomer trad echter een sterk herstel van volumes op, omdat consumenten hun geld vooral uitgaven aan fysieke goederen in plaats van aan diensten. De overslagvolumes in de tweede helft van 2020 waren daardoor hoger dan in 2019 (76,4 miljoen ton versus 75,7 miljoen ton).

Ook de overslag van ro/ro-lading schommelde. Na een forse dip in het tweede en het begin van het derde kwartaal door de de coronacrisis trad een sterke groeispurt op vanaf september. Veel bedrijven hebben toen voorraden ingeslagen om een verstoring van de supply chain als gevolg van Brexit voor te zijn

Onwaarschijnlijk

Het Havenbedrijf noemt herstel van de overslagcijfers dit jaar naar het niveau van voor de coronacrisis ‘onwaarschijnlijk’. De vraag naar olie en olieproducten zal dit jaar nog beperkt zijn door de sterk afgenomen internationale mobiliteit. ‘Veel zal afhangen van de snelheid en effectiviteit van vaccinatiecampagnes door nationale overheden’, aldus Havenbedrijf Rotterdam.