Volgens woordvoerder Rob Baghus werden er dinsdag ‘af en toe’ langzaamaanacties gevoerd. Aanleiding is het uitblijven van een akkoord over een nieuwe cao bij de containerstuwadoor, die zo’n 1800 mensen in dienst heeft.

Nieuwe cao

De directie licht vandaag zijn voorstel voor een nieuwe cao toe in kantine-bijeenkomsten op de terminals. Dat gebeurt op elke terminal, Delta en Euromax, vijf keer aangezien die met een volcontinu systeem met vijf ploegen werken. Bagchus gaat niet in op de inhoud van het cao-voorstel.

Een conflict rond de cao-onderhandelingen leidde in december tot een wilde staking op de terminals. Het plan van de directie om de onderhandelingen in verband met de coronacrisis online in plaats van aan een echte tafel te voeren, schoot de werknemers in het verkeerde keelgat, die daarop het werk neerlegden. Na overleg zijn de sessies uiteindelijk toch fysiek voortgezet.

Vastgelopen

Volgens FNV Havens en CNV Vakmensen is het cao-overleg na zeven onderhandelingsronden vastgelopen. De bonden hebben een gedetailleerd ‘eindbod’ neergelegd en de directie gevraagd daar voor 22 maart op te reageren. In de tussentijd beleggen ze ledenbijeenkomsten.

Volgens de bonden biedt ECT een loonsverbetering van 3% voor de periode 2021-2024. Dat vinden ze veel te weinig, mede omdat ECT ‘een cruciale partner is voor de containerrederijen, die door het bewust creëren van ondercapaciteit stevige winsten boeken’. Volgens de bonden wil het bedrijf verder niet ingaan op de eis om de regeling voor vervroegd stoppen met werken uit te breiden. In plaats daarvan zou het bedrijf juist met een plan gekomen zijn om de regeling te verslechteren.

Eindbod

Saillant detail in het ‘eindbod’ van de bonden is de bepaling dat voor ECT-werknemers ‘dezelfde werkgelegenheidsgarantie zal gelden zoals Hutchinson Ports is overeengekomen voor werknemers van de toekomstige zuster-bv APMTR’. Die garantie geldt tot en met 2025.

Hutchison en APM Terminals hebben ruim een jaar onderhandeld over de verkoop van APMTR, dat grenst aan de Delta Terminal van ECT. Partijen hebben een onderhandelingsakkoord bereikt, maar dat wacht nog op instemming van de ondernemingsraad.