Hun protesten tegen hun door RST bekokstoofde nieuwe cao hebben niet tot een snelle toenadering geleid. Afgelopen dinsdag werd andermaal actiegevoerd bij het bedrijf, met overlast voor het verkeer op de A15 tot gevolg.

‘De koffiepauzes worden afgeschaft.’ Dat is geen spreekwoord, maar een aspect van de ontwerp-cao die werknemers en de vakbond FNV bijzonder tegen de borst stuit. ‘Ongehoord’, zo noemde FNV het idee. ‘De koffiepauzes zijn hard nodig om het werk op een veilige en prettige manier te kunnen doen’. Eerlijk gezegd leefde deze columnist ook altijd in de veronderstelling dat koffiepauzes er gewoon bij horen, dat ze bij de prijs zijn inbegrepen, maar op de website van de rijksoverheid staat te lezen dat ‘in de Arbeidstijdenwet niets staat over doorbetaling tijdens pauzes’. ‘Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon’. Veel werknemers zullen het geen zuivere koffie vinden, maar in hun strijd voor een doorbetaalde pauze hebben koffieleuten in wettelijk opzicht dus geen poot om op te staan.

Gesprekken ‘bij de koffieautomaat’: coronathuiswerkers snakken ernaar, maar eigenlijk stonden ze al langer onder druk. In een artikel uit 1996 in deze krant beklaagde een FNV-bestuurder zich er al over dat mensen in de haven zo ‘keihard’ moesten werken, dat ze hun koffiepauze vaak maar oversloegen. De samenhorigheid en actiebereidheid onder het personeel slonk daardoor, stelde de FNV-man destijds. Aan actiebereidheid bij de RST’ers is een kwarteeuw later toch zeker geen gebrek, maar wat het resultaat van hun opstand zal zijn, is nog onbestendig. Misschien kan de vakbond het verhaal in de strijd gooien dat recent in de Washington Post stond: ‘Nap time is the new coffee break’. Een professor stelt daarin dat werknemers na een middagdutje bijkans uit hun overall knappen van de werklust. Als de FNV het idee oppert van slapende werknemers, kan RST op twee manieren reageren. Of de directie bestelt geënthousias­meerd een comfortabele stretcher en een warm dekentje met RST-logo voor iedere werknemer, of ze garandeert in paniek alsnog een betaalde koffiepauze.