Maart 2020 was voor de scheeptrafiek op de terminal een absolute topmaand met in totaal dertig schepen die aanmeerden, ruim het dubbele van het vorige record, in mei 2019. Het aantal operaties voor scheepsoverslag verdrievoudigde bijna terwijl het aantal losbeurten afnam. Het vervoer in lng-tankwagens steeg met ruim 20% tot bijna 3.200 laadbeurten.

Hervergassingscapaciteit

Inspelend op signalen uit de markt hield de terminal een veiling voor bijkomende hervergassingscapaciteit. Tijdens de bindende fase daarvan werd de aangeboden capaciteit van 6 miljoen ton per jaar volledig onderschreven. Op die basis nam Fluxys de definitieve investeringsbeslissing om op de terminal de nodige bijkomende infrastructuur te bouwen. Die moet het ook mogelijk maken de CO2-emissie van de installatie te reduceren. In dit kader zal Fluxys in Zeebrugge drie bijkomende hervergassers bouwen, die de warmte van zeewater zullen gebruiken om lng weer in gasvorm om te zetten. In 2024 moet er voor 4,7 miljoen ton bijkomende hervergassingscapaciteit beschikbaar zijn en vanaf 2026 de volledige 6 miljoen ton.

De productie van biomethaan in België staat in vergelijking met de buurlanden nog in de kinderschoenen. Momenteel zijn er twee biomethaan-eenheden operationeel, een in Vlaanderen en een in Wallonië. Fluxys Belgium ondersteunt de ontwikkeling van de biomethaanmarkt in België. In 2020 werkte het een aangepast aansluitingscontract uit voor de koppeling van biomethaanproducenten op zijn net, terwijl de lng-terminal in Zeebrugge de officiële certificering behaalde als Europees erkende procesinstallatie voor bio-lng.

De vervoerde volumes op het Belgische aardgastransmissienet daalden in vergelijking met 2019. Dat was vooral het geval voor internationale transporten. De volumes van grens tot grens daalden met 14%, maar de volumes voor verbruik op de Belgische markt namen met slechts 1% af. Het gastransport voor de elektriciteitscentrales op aardgas daarentegen nam toe met bijna 5%

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement