De havenbeheerder verrichtte het onderhoud tot nu toe in eigen beheer op een werkplaats in het Eemhavengebied. Daar blijft het onderhoud ook plaatsvinden, maar dan onder regie van Shipyard Rotterdam. Die is gelieerd aan KRVE Rotterdam Boatmen, vroeger bekend als de Roeiers.

Volgens coo Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf past die stap in het beleid om activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren uit te besteden. Shipyard Rotterdam is de voortzetting van Merwelands Jachtbouw en is al jaren de huiswerf van de KRVE. De vloot omvat onder meer zeven patrouilleboten en de ‘Nieuwe Maze’, het representatievaartuig van het Havenbedrijf.