Er kan waterstof getankt worden door zowel lichte als zware waterstofvoertuigen, zoals auto’s, bussen, vrachtwagens en speciale voertuigen. Ook bunkeren is mogelijk voor schepen zoals passagiersschip Hydroville, maar in de toekomst ook sleepboten, dienstschepen en binnenvaartschepen. Daarnaast biedt het een snellaadstation van 350 kW voor batterij-elektrische voertuigen.

Tanken en bunkeren

Projectmanager Paul Blankenvoorde Ingenieursbureau Ekinetix, die het project leidde: ‘Dit station heeft de unieke combinatie van tanken en bunkeren, en ook nog eens de optie om waterstof-tubetrailers te vullen. De geproduceerde waterstof kan zo elders worden gebruikt of worden verkocht.’

Deze multifunctionele energiehub voorziet in de productie, opslag en levering van groene waterstof. De locatie is voorzien van een 1.2 MW PEM elektrolyser. De gebruikte elektriciteit is gecertificeerd groen. Een belangrijke functionaliteit is het afvullen van tube-trailers met waterstof voor gebruik elders. ‘Zo kan er worden ingespeeld op de elektriciteitsprijs, en kan de elektrolyser een hoge benutting bereiken, ook als er net geen voertuig aan de pomp staat of een boot gebunkerd moet worden’, aldus de initiatiefnemers.

De installatie is nu operationeel voor het produceren van de groene waterstof, vullen van trailers, vulpunt voor scheepvaart en de vulzuilen voor auto’s, bussen en trucks. De komende weken worden er enkele routinematige tests uitgevoerd. In mei zal het station officieel openen voor het publiek. De pompzuil is van twee zijden te benaderen, waardoor er gelijktijdig een bus en een auto
getankt kunnen worden.