De regeling is onderdeel van een nieuwe vierjarige cao, die verder een loonsverbetering van ongeveer 5,5% bovenop de automatische prijscompensatie omvat. Vorige maand werd al een vergelijkbaar akkoord bereikt met containerstuwadoor ECT. De bonden willen de komende maanden soortgelijke akkoorden sluiten met andere deelsectoren in de haven, waaronder ro/ro- en bulkoverslag. Daarmee zou de Rotterdamse haven een uitzonderingspositie krijgen ten opzichte van het pensioenakkoord, dat het kabinet in 2020 met bonden en werkgevers sloot.

Weer en wind

Volgens bestuurders Niek Stam van FNV is het niet meer dan terecht dat de sjorders op 65-jarige leeftijd met pensioen kunnen. ‘Dit is bij uitstek zwaar werk. Niet alleen fysiek, maar ook omdat er in ploegendiensten en dus onregelmatig gewerkt moet worden. Bovendien werken sjorders in weer en wind.’ De twee bedrijven hebben samen ongeveer 650 mensen in dienst, waarvan er 120 in aanmerking komen voor vervroegd vertrek.

Volgens de bonden kost dat de regeling de bedrijven bij elkaar zo’n dertien miljoen euro. Stam denkt dat ze die extra loonkosten dankzij de huidige hausse in de containervaart kunnen doorbelasten aan hun klanten, de containerrederijen. ‘En als die daar niet toe bereid zijn, willen wij de werkgevers best een handje helpen door in actie te komen’, zegt hij.

Ontheffing

Werknemers die van de regeling gebruik willen maken, krijgen vanaf hun 65ste zo’n 37.000 euro per jaar, waarbij de pensioenopbouw doorloopt. Dat ligt ruim boven de 22.000 euro die volgens de wettelijke regeling vervroegd uittreden (RVU) is toegestaan, waardoor het meerdere beboet dreigt te worden. De bedrijven en de bonden hebben minister Koolmees van Sociale Zaken al om ontheffing gevraagd, maar tot nu toe nul op het rekest gekregen.

Volgens de bedrijven is het ministerie niet serieus op de zaak ingegaan en ze verwachten dat het huidige demissionaire kabinet dat ook niet meer gaat doen. Er is overigens nog voldoende tijd om daar afspraken over te maken, want de regeling gaat gelden vanaf het geboortejaar 1960. Het valt overigens niet uit te sluiten dat onenigheid op dit punt op termijn tot arbeidsonrust in de Rotterdamse haven zal leiden.

Directeur Gerard Baks van International Lashing Service is tevreden over het onderhandelingsresultaat. ‘Zo voorkomen we dat de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand verder oploopt. Dat is gunstig voor het bedrijf een voor de mensen. We zien dat het ziekteverzuim op hogere leeftijd oplopen, wat zeker ook met de aard van het werk te maken heeft’, zegt hij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement