Overslag in Amsterdam met ruim 14% gedaald

Jaarcijfers

De overslag in de haven van Amsterdam is met ruim 14% gedaald. Waar in 2019 nog 87 miljoen ton aan goederen werd overgeslagen, komt de teller in 2020 uit op 74,3 miljoen ton. Tevens zag het Havenbedrijf Amsterdam het bedrijfsresultaat vorig jaar dalen met bijna 5 miljoen euro naar 51,7 miljoen euro. Zo blijkt uit het jaarverslag dat het havenbedrijf vrijdag heeft gepubliceerd.

Het bedrijfsresultaat is berekend na verschuldigde vennootschapsbelasting en exclusief belastinglatentie.

Kolenoverslag

Het havenbedrijf zag de kolenoverslag zelfs halveren, met een totale overslag van ongeveer 7,4 miljoen ton ten opzichte van 15,6 miljoen ton in 2019. Voor kolen verwacht het havenbedrijf dat kolen de komende jaren niet boven de 10 miljoen ton komen. Dat is volgens het havenbedrijf enerzijds het gevolg van de economische situatie en ligt anderzijds in lijn met de duurzame strategie van de haven.

In de bouw liggen projecten stil, deels door de coronacrisis en deels door de stikstofcrisis. Daardoor zag de haven ook de overslagcijfers van bouwgrondstoffen met ongeveer 10% dalen. De grootste ladingstroom, vloeibare brandstoffen, heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. De overslag van olieproducten is gedaald van 47 miljoen ton naar 41 miljoen ton. Het havenbedrijf geeft hiervoor als redenen op dat er minder wordt geconsumeerd en gehandeld.

De containeroverslag is nagenoeg gelijk gebleven: met 100.000 ton gestegen tot 1,2 miljoen ton. Wat betreft teu’s is er wel een daling te zien: van ruim 114.000 teu naar een kleine 94.000 teu. De overslag van agribulk is licht gedaald ten opzichte van 2019 van 7,9 naar 7,5 miljoen ton. Bij de overige droge bulk is daarentegen een stijging te zien van 10,5 naar 11,8 miljoen ton. Ook de overige natte bulk is gestegen van 3 naar 4,3 miljoen ton. De overslag van roro en overig stukgoed is licht gedaald van 1,5 naar 1,4 miljoen ton.

Omzetdaling

Niet alleen het bedrijfsresultaat is gedaald. De opbrengsten namen af met 6,5% ten opzichte van 2019 naar 158,4 miljoen euro. De grootste afname betreft de zeehavengelden, die met 7,3 miljoen naar 54,3 miljoen euro zijn gedaald, aldus het havenbedrijf.

Sinds maart 2020 worden cruiseschepen tot nader order geweerd met als gevolg een omzetdaling van 94,6% van de deelneming Waterkant. Ook is er een daling ten opzichte van 2019 zichtbaar van de omzet zeevaart (­11,9%) en binnenvaart (­6,6%). Deze ontwikkelingen resulteerden volgens het havenbedrijf in een daling van de opbrengsten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Overslag in Amsterdam met ruim 14% gedaald | NT

Overslag in Amsterdam met ruim 14% gedaald

Jaarcijfers

De overslag in de haven van Amsterdam is met ruim 14% gedaald. Waar in 2019 nog 87 miljoen ton aan goederen werd overgeslagen, komt de teller in 2020 uit op 74,3 miljoen ton. Tevens zag het Havenbedrijf Amsterdam het bedrijfsresultaat vorig jaar dalen met bijna 5 miljoen euro naar 51,7 miljoen euro. Zo blijkt uit het jaarverslag dat het havenbedrijf vrijdag heeft gepubliceerd.

Het bedrijfsresultaat is berekend na verschuldigde vennootschapsbelasting en exclusief belastinglatentie.

Kolenoverslag

Het havenbedrijf zag de kolenoverslag zelfs halveren, met een totale overslag van ongeveer 7,4 miljoen ton ten opzichte van 15,6 miljoen ton in 2019. Voor kolen verwacht het havenbedrijf dat kolen de komende jaren niet boven de 10 miljoen ton komen. Dat is volgens het havenbedrijf enerzijds het gevolg van de economische situatie en ligt anderzijds in lijn met de duurzame strategie van de haven.

In de bouw liggen projecten stil, deels door de coronacrisis en deels door de stikstofcrisis. Daardoor zag de haven ook de overslagcijfers van bouwgrondstoffen met ongeveer 10% dalen. De grootste ladingstroom, vloeibare brandstoffen, heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. De overslag van olieproducten is gedaald van 47 miljoen ton naar 41 miljoen ton. Het havenbedrijf geeft hiervoor als redenen op dat er minder wordt geconsumeerd en gehandeld.

De containeroverslag is nagenoeg gelijk gebleven: met 100.000 ton gestegen tot 1,2 miljoen ton. Wat betreft teu’s is er wel een daling te zien: van ruim 114.000 teu naar een kleine 94.000 teu. De overslag van agribulk is licht gedaald ten opzichte van 2019 van 7,9 naar 7,5 miljoen ton. Bij de overige droge bulk is daarentegen een stijging te zien van 10,5 naar 11,8 miljoen ton. Ook de overige natte bulk is gestegen van 3 naar 4,3 miljoen ton. De overslag van roro en overig stukgoed is licht gedaald van 1,5 naar 1,4 miljoen ton.

Omzetdaling

Niet alleen het bedrijfsresultaat is gedaald. De opbrengsten namen af met 6,5% ten opzichte van 2019 naar 158,4 miljoen euro. De grootste afname betreft de zeehavengelden, die met 7,3 miljoen naar 54,3 miljoen euro zijn gedaald, aldus het havenbedrijf.

Sinds maart 2020 worden cruiseschepen tot nader order geweerd met als gevolg een omzetdaling van 94,6% van de deelneming Waterkant. Ook is er een daling ten opzichte van 2019 zichtbaar van de omzet zeevaart (­11,9%) en binnenvaart (­6,6%). Deze ontwikkelingen resulteerden volgens het havenbedrijf in een daling van de opbrengsten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement