Het ministerie van EZK heeft de subsidieaanvragen van Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products voor CO2-afvang en -opslag goedgekeurd. Het Rijk gaat de ‘onrendabele top’ van de opslagkosten boven die van verhandelbare CO2-rechten compenseren tot een maximum van twee miljard euro.

CO2-emissierechten

Een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam, een van de Porthos-partners, verwacht dat het subsidiebedrag uiteindelijk veel lager zal uitvallen, omdat de prijs van CO2-emissierechten fors in de lift zit. Vorige week kwam die voor het eerst boven de vijftig euro. De kosten van  CO2-afvang, transport en opslag via Porthos, worden geschat op zo’n tachtig euro, zodat er per ton zo’n dertig euro ‘uit Den Haag’ zou moeten komen.

De woordvoerder verwacht dat alle benodigde vergunningen begin volgend jaar rond zijn. ‘Het vergunningentraject ziet er goed uit, we verwachten geen problemen’, zegt hij. Volgens hem is een belangrijke hobbel genomen met de toestemming om stikstofruimte van een bedrijf uit het havengebied te gebruiken om stikstofuitstoot bij de bouw van een compressorstation te compenseren. Welk bedrijf dat is, wil hij niet zeggen.

Bouwduur

De bouw van afvanginstallaties bij de vier bedrijven en de aanleg van het Porthos-netwerk kost ongeveer twee jaar. Porthos, waarin ook Gasunie en Energiebeheer Nederland participeren, investeert naar schatting een half miljard euro in onder meer de pijpleiding naar het platform P18 van Taqa Energy. De vier deelnemende bedrijven moeten elk naar verwachting enkele tientallen miljoenen in afvanginstallaties investeren. Het P-18 veld heeft een capaciteit van naar schatting 35 miljoen ton en is naar verwachting na vijftien jaar vol.

De subsidie komt uit de zogenoemde SDE++-regeling van het ministerie van Economische Zaken. Voluit heet die regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Oorspronkelijk was die regeling alleen bedoeld voor subsidiëring van duurzame energieopwekking, maar na een intensieve lobby is die verruimd met het vermijden van CO2-uitstoot.

CO2-opslag kent ook tegenstanders. Milieuorganisatie Greenpeace vindt het ‘een schijnoplossing’ voor de klimaatcrisis en noemde Porthos eerder een ‘megalomaan, duur en risicovol project’. Milieudefensie is er ook geen fan van, maar die organisatie is niet principieel tegen de techniek en vindt dat het in sommige sectoren ‘een overbruggingsoptie’ kan zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement