De auditeur oordeelt dat de klacht van Polder van het Land van Waas gegrond is. Hij adviseert daarom om de omgevingsvergunning te vernietigen. Het gaat vooralsnog enkel om een advies. Het arrest zelf volgt nog, maar normaliter wordt hierbij het advies zwaar meegewogen.

De Raad van State laat in een reactie weten dat de zaak nog niet vastgesteld is voor behandeling ter zitting. ‘De partijen beschikken nu over een termijn van dertig dagen om te antwoorden op het verslag van de auditeur. De vaststelling zal normaliter voor het najaar zijn.’ Omtrent de eventuele uitslag van de zaak kan de Raad van State nu nog geen voorspelling doen.

Afwachting

Havenschepen Annick De Ridder van de Stad Antwerpen zegt dat het havenbedrijf in afwachting blijft van het arrest en ondertussen verder werkt aan het uitbreidingsdossier. ‘Zo loopt er onder andere nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van de uitbreiding op mens en milieu en naar de manieren om die eventuele effecten te voorkomen of te verminderen.’

Het Antwerpse havenbedrijf zegt er alles aan te doen om de uitbreiding van de Antwerpse haven door te zetten, waarbij rekening wordt gehouden met de stikstofemissies die bij de Europese natuurnormen passen. Bijvoorbeeld door het introduceren van walstroom voor ten anker liggende schepen.

7,2 miljoen teu

Er staat hiermee een belangrijke uitbreiding van de Antwerpse haven op het spel. Als de uitbreidingsplannen toch door zouden gaan, komt er extra containercapaciteit door een nieuw getijdendok. Er zal aan één zijde van dit dok een containerterminal komen en aan de andere zijde een logistieke zone. Met dit nieuwe dok wordt de containercapaciteit met 3,7 miljoen teu containers verhoogd, aldus het havenbedrijf.

Maar ook de gronden binnen het bestaande havengebied worden uitgebreid. Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal, zorgt voor 0,9 miljoen teu extra. Door de uitbouw langs het Waaslandkanaal ontstaat er 1,7 miljoen teu extra ten westen van de Kieldrechtsluis, waar er ten oosten 0,9 miljoen teu bijkomt. Het is de bedoeling dat de Antwerpse haven in totaal over een extra containercapaciteit van 7,2 miljoen teu kan gaan beschikken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding