‘Haven Amsterdam steeds belangrijkere criminele uitwijkhaven’

Drugs

Het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG) worden steeds belangrijkere criminele uitwijkhavens, waar legale diensten gebruikt worden door de georganiseerde drugscriminaliteit. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van Politie en Wetenschap.

De onderzoekers pleiten voor een havenmarinier, iemand die boven de verschillende partijen staat die zich bezighouden met de bestrijding van die criminaliteit. De onderzoekers constateerden dat de partijen wel willen samenwerken, maar dat het lastig is organisatiebelangen te overstijgen.

Niet optimaal

Het NZKG is de grootste benzine-opslaghaven en de tweede kolen- en cacaohaven van de wereld, en daarmee faciliteert het ongewild de cocaïnetransport, zo stellen de onderzoekers. Langs het water zijn veel grote haventerminals en kleinere bedrijfsverzamelgebouwen ‘die vaak onduidelijke praktijken aantrekken’. Ook de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zoals de politie, de douane, de FIOD, de KMar, inspecties, het Havenbedrijf en enkele gemeenten is niet optimaal. ‘In het bijzonder in het delen van informatie zit één van de grootste barrières’, zo stellen de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers moeten politie en partners doelgericht en meer samenwerken, ‘vanuit concrete actiepunten en afspraken over de opvolging’ en moeten er verbeteringen komen in (de kennis over) het delen van informatie.

‘Haven Amsterdam steeds belangrijkere criminele uitwijkhaven’ | NT

‘Haven Amsterdam steeds belangrijkere criminele uitwijkhaven’

Drugs

Het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG) worden steeds belangrijkere criminele uitwijkhavens, waar legale diensten gebruikt worden door de georganiseerde drugscriminaliteit. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van Politie en Wetenschap.

De onderzoekers pleiten voor een havenmarinier, iemand die boven de verschillende partijen staat die zich bezighouden met de bestrijding van die criminaliteit. De onderzoekers constateerden dat de partijen wel willen samenwerken, maar dat het lastig is organisatiebelangen te overstijgen.

Niet optimaal

Het NZKG is de grootste benzine-opslaghaven en de tweede kolen- en cacaohaven van de wereld, en daarmee faciliteert het ongewild de cocaïnetransport, zo stellen de onderzoekers. Langs het water zijn veel grote haventerminals en kleinere bedrijfsverzamelgebouwen ‘die vaak onduidelijke praktijken aantrekken’. Ook de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zoals de politie, de douane, de FIOD, de KMar, inspecties, het Havenbedrijf en enkele gemeenten is niet optimaal. ‘In het bijzonder in het delen van informatie zit één van de grootste barrières’, zo stellen de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers moeten politie en partners doelgericht en meer samenwerken, ‘vanuit concrete actiepunten en afspraken over de opvolging’ en moeten er verbeteringen komen in (de kennis over) het delen van informatie.