In de laatste maanden ziet Cuyt al een groei van shortsea-afvaarten naar Spanje en Portugal. De Vlaamse havenfusie zal de sector nog een extra duw in de rug geven, verwacht hij. Cuyt zegt dat de groei verder bevorderd kan worden door meer samenwerking tussen verladers en operatoren en forwarders.

Shortsea is een alternatief om de druk op het wegtransport naar onder meer Scandinavië en Zuid-Europa te verminderen. Tevens kan de modaliteit een rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen voor 2050.

Cuyt: ‘Zeebrugge kan vergeleken worden met Moerdijk, zeker voor wat betreft de hoge frequentie in de aanlopen naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat gecombineerd met de vele bestemmingen van Antwerpen is een mooi potentieel voor de samenwerking.’ Hoe de samenwerking er in de praktijk uit komt te zien, wordt de komende jaren duidelijk, aldus Cuyt. De verbinding Antwerpen-Zeebrugge via het spoor kan volgens hem ook zeker nog uitgebreid worden.

Waterstof

Het havenbedrijf wil alle brandstoffen van de toekomst kunnen aanbieden. Zo heeft de Antwerpse haven gemapt op welke plekken al vergunningen zijn gegeven waar lng gebunkerd kan worden. Diezelfde stappen gaat het havenbedrijf nu ook zetten met methanol. Vervolgens komt waterstof in beeld.

‘Zeebrugge speelt een grote rol in de aanvoer van waterstof. De waterstof wordt geproduceerd in gebieden waar veel zonne-energie is, in landen als Chili en Egypte. Vervolgens wordt de waterstof in Zeebrugge aangevoerd en vindt die via pijpleidingen zijn weg naar Antwerpen.’ Cuyt gelooft niet in een keus voor één alternatieve brandstof, maar in meerdere alternatieve brandstoffen naast elkaar.

‘Daarvoor is voldoende infrastructuur en capaciteit nodig.’ Volgens Cuyt moet het prijsverschil tussen fossiele en alternatieve brandstoffen overbrugd worden door subsidie vanuit de overheid. Cuyt vindt verder dat de supply chain transparanter mag worden. ‘Iedereen kijkt nog te veel naar zijn eigen belang.’

Daarnaast wil het havenbedrijf dat tegen 2028 alle containerterminals in Antwerpen over walstroom beschikken. De keus om dit in eerste instantie op de containerterminals te regelen, is volgens Cuyt gemaakt omdat daar de grootste winstmogelijkheden liggen.

Haven Antwerpen

Masterplan

Nederland Maritiem Land wil met een masterplan bewerkstelligen dat er in 2030 vijftig emissieloze schepen varen. Rob Verkerk van Nederland Maritiem Land zei tijdens Multimodaal Online dat de vijftig schepen een eerste aanzet zijn van de duurzaamheidsomslag die gemaakt moet worden. ‘De CO2-beprijzing in de scheepvaartsector die binnen afzienbare tijd wordt ingevoerd, gaat de markt enorm veranderen.’

Belangrijk daarbij is volgens Verkerk dat de beprijzing voor alle landen wereldwijd moet gaan gelden, dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. ‘En niet alleen scheepswerven en reders kunnen dit financieren. We willen er ook banken bij betrekken.’ Bovendien is er cofinanciering van de overheid nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, aldus Verkerk, die stelde dat het om 350 miljoen euro medefinanciering gaat.

Verkerk pleitte er verder voor, dat een deel van de bestaande vloot door retrofits aangepast wordt om de emissie-eisen te behalen.

Hans Veraart van Thecla Bodewes Shipyards zei dat het eerste emissieloze shortseaschip ‘zeker in 2030 moet varen’. ‘De scheepvaartsector moet gas geven, anders worden de doelstellingen van 2050 nooit behaald.’ De scheepswerf ontwikkelt momenteel concepten om schepen emissieloos te laten varen: op waterstof, methanol of lng. Volgens Veraart is de interesse voor lng voor kleinere schepen in de shortsea afgenomen.

Vakmensen

‘De schepen zijn technisch nog niet klaar om emissieloos te varen. Het is belangrijk om nu een schip te bouwen waarvan de dieselmotor over tien jaar omgebouwd kan worden naar een aandrijving op waterstof of methanol.’ Veraart vraagt zich af of er voldoende vakmensen zijn die de retrofits voor de schepen kunnen uitvoeren. ‘Er varen in Noordwest-Europa immers wel zo’n zevenduizend schepen rond.’

De kansen voor het varen op groene waterstof zijn volgens Veraart afhankelijk van de windmolens en zonne-energie. Die energiebronnen moeten volgens hem eerst flink worden opgeschaald voordat er een waterstofnetwerk, compleet met infrastructuur, kan worden aangelegd. Voor 500 mijl is 2,5 ton aan waterstof nodig en er kan maar 500 ton in een tank worden opgeslagen.

Het is volgens Veraart nu de taak aan de overheid om het emissieloze varen aan te jagen en te faciliteren. Veraart zei tijdens Multimodaal Online verder, dat het nu belangrijk is om aandacht te geven aan de launching customer.

Frank Nieuwenhuis van Econowind wil met zijn zeilen voor schepen rond de 5,6% CO2-reductie realiseren. Volgens hem zal tussen 2030 en 2050 een groot deel van de shortseaschepen gebruikmaken van wind. Tegen die tijd is dat volgens hem betaalbaar en dus een ‘no-brainer’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding