Goederenoverslag zeevaart ruim 8% lager in 2020

Coronacrisis

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in coronajaar 2020 gedaald tot bijna 558 miljoen ton. Dat is ruim 8% minder dan in 2019, en daarmee de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Dit volgt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de aanvoer van droge en natte bulkgoederen is flink gekrompen. Het gaat bijvoorbeeld om kolen uit de Verenigde Staten en ertsen uit Brazilië. Die werden beduidend minder aangevoerd, omdat de staalproductie in Duitsland vanwege de crisis sterk was teruggelopen.

Minder gevlogen

Ook werden er minder ruwe olie en olieproducten als stookolie, gasolie en diesel overgeslagen. Dit komt onder meer doordat er in de luchtvaart vorig jaar veel minder werd gevlogen. Ook ander verkeer vond vanwege de crisis minder plaats.

De overslag van goederen in containers is, als wordt gekeken naar het gewicht, juist met 0,4% gestegen. De export hiervan steeg met 1,5%, terwijl de import licht daalde. Uitgedrukt in aantallen containers zag het beeld er volgens het CBS anders uit. Bijna 98% van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam. Het aantal containers in Rotterdam daalde in 2020 met ruim 3% ten opzichte van een jaar eerder.

Rotterdam

Inmiddels is de overslag in Rotterdam weer wat aangetrokken, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in april al. In het eerste kwartaal zette de haven volgens de organisatie een stap richting herstel, maar het niveau van voor de coronacrisis werd nog niet bereikt. Er was bijvoorbeeld meer vraag naar energie vanwege de koude winter.

Er werden ook meer containers afgehandeld. Het volume groeide volgens het Havenbedrijf door de sterke vraag naar consumentengoederen. Toch daalde de containeroverslag in tonnen doordat er sprake was van een gemiddeld lager gewicht per container en een stijging van het aantal lege containers.

Goederenoverslag zeevaart ruim 8% lager in 2020 | NT

Goederenoverslag zeevaart ruim 8% lager in 2020

Coronacrisis

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in coronajaar 2020 gedaald tot bijna 558 miljoen ton. Dat is ruim 8% minder dan in 2019, en daarmee de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Dit volgt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de aanvoer van droge en natte bulkgoederen is flink gekrompen. Het gaat bijvoorbeeld om kolen uit de Verenigde Staten en ertsen uit Brazilië. Die werden beduidend minder aangevoerd, omdat de staalproductie in Duitsland vanwege de crisis sterk was teruggelopen.

Minder gevlogen

Ook werden er minder ruwe olie en olieproducten als stookolie, gasolie en diesel overgeslagen. Dit komt onder meer doordat er in de luchtvaart vorig jaar veel minder werd gevlogen. Ook ander verkeer vond vanwege de crisis minder plaats.

De overslag van goederen in containers is, als wordt gekeken naar het gewicht, juist met 0,4% gestegen. De export hiervan steeg met 1,5%, terwijl de import licht daalde. Uitgedrukt in aantallen containers zag het beeld er volgens het CBS anders uit. Bijna 98% van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam. Het aantal containers in Rotterdam daalde in 2020 met ruim 3% ten opzichte van een jaar eerder.

Rotterdam

Inmiddels is de overslag in Rotterdam weer wat aangetrokken, meldde het Havenbedrijf Rotterdam in april al. In het eerste kwartaal zette de haven volgens de organisatie een stap richting herstel, maar het niveau van voor de coronacrisis werd nog niet bereikt. Er was bijvoorbeeld meer vraag naar energie vanwege de koude winter.

Er werden ook meer containers afgehandeld. Het volume groeide volgens het Havenbedrijf door de sterke vraag naar consumentengoederen. Toch daalde de containeroverslag in tonnen doordat er sprake was van een gemiddeld lager gewicht per container en een stijging van het aantal lege containers.