De goederenoverslag steeg fors, met bijna 6% tot 231,6 miljoen ton. Dat is bijna dertien miljoen ton meer dan in de eerste helft van vorig jaar, maar nog altijd bijna tien miljoen ton minder dan in 2019. Toen werd de recordhoeveelheid van 241 miljoen ton goederen verwerkt.

De groei is iets sterker dan die in Antwerpen, die het overslagvolume in de eerste zes maanden van dit jaar met 5% zag groeien tot 120 miljoen ton per jaar. De Belgische haven zat daarmee wel weer op het niveau van 2019, zodat geconcludeerd kan worden dat de coronacrisis er daar minder diep in heeft gehakt.

Suez-blokkade

De containeroverslag groeide met een kleine 9% tot 7,6 miljoen teu, wat de huidige topdrukte in de sector weerspiegelt. In ladinggewicht was de groei met een plus van 4,4% tot op een oor na tachtig miljoen ton iets bescheidener. Volgens de havenbeheerder is dit toe te schrijven aan een hoger aantal vervoerde lege containers en iets lager gemiddeld gewicht van beladen containers.

Volgens de havenbeheerder is de afwikkeling van de containerstromen in Rotterdam ‘vrij goed’ verlopen in een tijd dat de sector kampt met vertragingen, onder meer als gevolg van de zesdaagse blokkade van het Suezkanaal, de lockdown van Shenzhen en andere corona-gevolgen.

Investeren

Topman Allard Castelein noemt het ‘bemoedigend dat het overslagvolume kwartaal op kwartaal toeneemt’, maar wijst erop dat de coronadip nog niet helemaal is goedgemaakt. Wel is hij tevreden over de financiële resultaten ‘die ons in staat stellen om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid’.

De inkomsten van het Havenbedrijf stegen met 7,5% tot 388 miljoen euro, het bedrijfsresultaat met 16,4% tot 175 miljoen. De inkomsten uit het zeehavengeld stegen mee met het hogere overslagvolume. De verhuur van terreinen bracht vooral meer op doordat ‘enkele bestaande contracten in lijn zijn gebracht met de huidige marktprijs’.

Erts en kolen

De overslag van steenkool en ijzererts herstelde zich sterk van de terugval vorig jaar, die vooral een gevolg was van de gedaalde staalproductie in Duitsland. De kolenoverslag kwam uit op 11,2 miljoen ton, die van ijzererts en schroot op vijftien miljoen ton. In beide gevallen was dat een toename van meer dan een derde. De overslag van agribulk daalde met bijna 9% tot vierenhalf miljoen ton.

De aan- en afvoer van nat massagoed, de grootste goederencategorie, steeg met iets meer dan een procent tot 101 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7%) en ruwe aardolie (+0,4%). Lng toonde daarentegen een lichte daling (-4,7%).

Rusland

De overslag van olieproducten als stookolie en benzine steeg met bijna 7% tot 16,5 miljoen ton. Rusland importeerde weer wat meer stookolie via Rotterdam in plaats van direct naar de VS. De aanvoer van  nafta groeide als gevolg van een gestegen vraag van de chemische industrie. De afhandeling van ruwe olie steeg met een fractie tot 50,4 miljoen ton.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement