Het Londense bureau becijfert in de zojuist verschenen jaarlijkse Global Terminal Operators Annual Review and Forecast dat de overslagcapaciteit de komende vier jaar gemiddeld met 2,5% per jaar groeit tot in totaal 1,3 miljard teu. Bij een verwachte gemiddelde groei van de vraag van 5% per jaar leidt dit tot een verhoging van de gemiddelde bezettingsgraad van de terminals van de huidige 67% tot 75% in 2025.

‘Hoewel een bezettingsgraad van 75% op haven- of terminal-niveau geen reden is voor grote zorg, is dit op mondiaal niveau zorgwekkend in een markt die wordt geplaagd door congestie als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen’, zegt de analist Eleanor Hadland in het rapport.

Volgens haar hebben terminal operators naar aanleiding van de huidige vraagpiek al besloten om geplande investeringsprojecten naar voren te halen, daarbij geholpen door ‘de hoge liquiditeit in de financiële markt’. Het effect daarvan is in de prognose van een gemiddelde capaciteitsgroei van 2,5% verwerkt.

Weinig nieuwe terminals

Het grootste deel van die groei is volgens Drewry toe te schrijven aan uitbreiding van bestaande terminals en worden er de komende jaren relatief weinig nieuwe terminals geopend. Veel terminals investeren in digitalisering teneinde de overslagsnelheid op te voeren. De groei van platforms als Trade Lens en GSBN kan er volgens het bureau toe leiden dat de handelsstromen worden gestroomlijnd wat de afhandeling van containers ten goede kan komen.

De 21 bedrijven die Drewry classificeert als global terminal operators (gto’s) zagen hun totale overslag vorig jaar met 0,8% dalen als gevolg van de coronacrisis. Samen verwerkten ze 49% van de totale mondiale containeroverslag in 2020. In 2015 was dit nog iets meer dan 45%.

Grootste speler is PSA uit Singapore met 59,5 miljoen teu, gevolgd door China Merchants Ports (47,1), China Cosco (46,2), APM Terminals (45,5), Hutchison Ports (44,7)en MSC-dochter TIL (31,8). De enige groeiers in dit lijstje zijn China Merchants (+13,4%) en TIL (+10,6%). De andere vier zagen hun volume tussen de 1 en 5% dalen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement