Vijf jaar later, in 2030, willen de bedrijven 300.000 tot 400.000 ton waterstof per jaar importeren. De haalbaarheidsstudie neemt naar verwachting een jaar in beslag, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

MCH

De technologie die wordt onderzocht is het transporteren van waterstof op basis van Methylcyclohexaan (MCH). Op deze manier blijft waterstof vloeibaar zonder dat het gekoeld hoeft te worden tot -253 graden. De risico’s van transport en opslag van MCH zijn vergelijkbaar met die van olie en olieproducten.

MCH wordt gemaakt uit tolueen en waterstof. Chiyoda Corporation heeft de SPERA Hydrogen technologie ontwikkeld om waterstof uit MCH te kunnen halen. Wordt deze technologie toegepast, dan ontstaat er ook weer tolueen, dat opnieuw gebruikt kan worden voor hetzelfde proces, aldus het havenbedrijf.

Marokko en Chili

Het havenbedrijf zegt twee rollen te gaan vervullen. Ten eerste richt het havenbedrijf zich op het verbinden van zowel producenten als eindgebruikers aan het project. Zo liet het havenbedrijf in mei dit jaar weten dat de Duitse staalreuzen Thyssenkrupp Steel en HKM de mogelijkheid onderzoeken om via Rotterdam waterstof te importeren.

Naast contacten in de Duitse industrie doelt de woordvoerder van het havenbedrijf ook op landen als Marokko en Chili. Uit deze landen kan goedkoper waterstof geïmporteerd worden. ‘Het doel van het havenbedrijf is om een coalitie van partijen bij elkaar te brengen waardoor het project ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.’

Als er geinvesteerd moet worden in nautische infrastructuur is er ook een rol weggelegd voor het havenbedrijf. ‘Zoals het aanleggen van steigers en pijpleidingen in het havengebied.’

Commercieel haalbaar

Koole Terminals onderzoekt haar terminalfaciliteiten voor de import en het vervolgtransport naar eindgebruikers van de waterstof. Het Japanse ingenieursbedrijf Chiyoda Corporation levert de SPERA technologie. Mitsubishi Corporation, een Japanse handels- en investeringsmaatschappijen in de energiesector, richt zich op de commerciële ontwikkeling van het project met als doel het financieel haalbaar maken.

De kosten van het onderzoek worden door de vier partijen gezamenlijk betaald, aldus de woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam.

2020

In 2020 hebben Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation samen met Mitsui & Co en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha succesvol een demonstratieproject uitgevoerd met deze technologie. Daarbij werd, volgens het havenbedrijf, in Brunei MCH geproduceerd en opgeslagen en in een tanker over een afstand van 5000 kilometer vervoerd naar Japan. Met de SPERA technologie werd MCH omgezet naar waterstof en tolueen, waarna de tolueen terug naar Brunei is verscheept.

Dit was volgens het havenbedrijf het eerste project wereldwijd dat liet zien dat voor waterstof dit soort aanvoerlijnen technisch en commercieel opgezet kunnen worden. Havenbedrijf Rotterdam: ‘Grote voordelen van MCH, ten opzichte van vloeibare waterstof en ammoniak als waterstofdrager, zijn dat MCH gebruikmaakt van bestaande infrastructuur en schepen en makkelijker is te vervoeren en op te slaan.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement