Zo blijkt uit een geluidsstudie dat het Havenbedrijf Antwerpen samen met de gemeente Beveren heeft opgezet. De aanleiding voor dit onderzoek was de meldingen over geluidsoverlast vanuit de zone Verrebroekdok, een dok op de linkerscheldeoever in de Antwerpse haven.

Hinderlijk geluid

Het havenbedrijf zegt dat de studie is uitgevoerd om ‘gerichte maatregelen te kunnen nemen’ om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. De gemeente Beveren plaatste geluidsmeters bij buurtbewoners, waarna het havenbedrijf een geluidsdeskundige aanstelde om de resultaten te analyseren en metingen uit te voeren in de haven. Een aantal bedrijven en rederijen toonden bereidheid om een meting op een van hun schepen uit te voeren, zo meldt de havenbeheerder.

Op deze manier werd onderzocht welke bronnen hinderlijk geluid kunnen veroorzaken. De resultaten tonen aan dat het geluid van bepaalde scheepsmotoren of generatoren een aandeel heeft in de ervaren overlast, maar ook dat niet alle hinder tot schepen herleid kon worden. Zo kon er bijvoorbeeld niet altijd een rechtstreeks verband gelegd worden tussen het gemeten geluid en de schepen die in het Verrebroek- en het Doeldok bewogen of aangemeerd lagen. Dit zal verder onderzocht moeten worden, aldus het havenbedrijf.

Maatregelen

Annick de Ridder, Havenschepen, laat weten dat het havenbedrijf ‘via verdere samenwerkingen met terminals en rederijen onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden.’

De rederij Grimaldi en de Antwerp Euroterminal (AET) verwachten dat de oudere generatie schepen een grotere impact heeft, wat betreft geluidshinder. ‘Deze gaan mettertijd door modernere en vooral geluidsarmere schepen vervangen worden.’ Deze nieuwe schepen zullen volgens de bedrijven ‘meer en meer uitgerust worden met batterijen of met een walstroomaansluiting, zodat zij in de toekomst tijdens hun verblijf aan de kaai geen behoefte meer hebben om generatoren te laten draaien voor hun stroomvoorziening aan boord.’

Verder gaan de bedrijven samen met de terminals bekijken of en hoe verdere investeringen in elektrische voertuigen, die minder geluid produceren tijdens de cargo operaties, mogelijk zijn.

Bron foto: Havenbedrijf Antwerpen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding