De Maasvlakte-vestiging wordt volgens Uniper de eerste waterstoffabriek van Nederland op deze schaal (een capaciteit van 100 megawatt). Het energiebedrijf heeft in Duitsland al wel kleinere fabrieken met een capaciteit van 10 megawatt.

Het energiebedrijf en het Havenbedrijf Rotterdam laten in een gemeenschappelijke intentieverklaring weten de ontwikkeling van de fabriek op te pakken. De rol van het havenbedrijf in dit project is onder meer het faciliteren als vastgoedbedrijf van de koppeling naar de waterstofinfrastructuur, oftewel het buisleidingen-netwerk voor waterstof door de haven.

Binnenkort wordt begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunningen, het verwerven van financiële steun van diverse overheden, het sluiten van overeenkomsten met partners en de voorbereiding van een investeringsbesluit. Eind 2022 moet dan een beslissing worden genomen. Pas dan wordt definitief duidelijk of de waterstoffabriek kan worden gebouwd.

Subsidie

De genoemde nog te nemen stappen zijn volgens Uniper tevens harde voorwaarden. De bouw van de fabriek gaat niet door als er geen subsidie komt van de overheid. ‘Subsidie is heel belangrijk, maar ook het verkrijgen van vergunningen. Hetzelfde geldt voor contracten die nog moeten worden getekend om groene waterstof te leveren aan gebruikers. Daarnaast moeten er nog samenwerkingen worden aangegaan met bedrijven die zo’n installatie kunnen bouwen.’

Het aanbesteden en bouwen vergt zo’n drie jaar, waardoor het bedrijf verwacht na een positief besluit dus uiteindelijk in 2025 aan de productie van groene waterstof te kunnen beginnen. Volgens een woordvoerder van Uniper gaat de bouw van de fabriek ongeveer 200 miljoen euro kosten. ‘Een ruwe schatting.’

De plannen voor de fabriek borduren voort op de uitkomsten van een recente haalbaarheidsstudie van Uniper en het Rotterdamse havenbedrijf. De studie toonde volgens de havenbeheerder aan dat de beoogde locatie op de Maasvlakte geschikt is voor grootschalige productie van groene waterstof met behulp van stroom van Noordzee-windparken. Het plan is om de waterstoffabriek aan te sluiten op de pijpleidingen door de Rotterdamse haven.

Bouw elektrolyse-installatie

Daarmee krijgt de fabriek ook een verbinding met de nationale waterstofinfrastructuur en de Delta Corridor-buisleidingenbundel. Dit laatste project wil voorzien in de levering van waterstof aan de chemieclusters in Moerdijk en Geleen (Chemelot) en verder naar Noord­rijn-Westfalen.

De volgende stap in het project is een studie gericht op het technisch ontwerp van de fabriek. Die wordt op dit moment aanbesteed. De studie vergt ongeveer negen maanden en is vooral gericht op de bouw van de elektrolyse-installatie, die een capaciteit van 100 megawatt krijgt maar kan worden uitgebouwd naar 500 megawatt capaciteit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement