Het is de eerste keer dat Portbase en NxtPort zo openlijk samen aan tafel zitten. Waarom is het belangrijk?

Om de sterke positie van de Nederlandse en Vlaamse havens te behouden, is een efficiënte supply chain noodzakelijk. Door platformen aan elkaar te koppelen, wordt de afhandeling voor verladers, transporteurs en rederijen eenvoudiger gemaakt.

Denkt u dat we uiteindelijk naar één platform in de Vlaams-Nederlandse delta of misschien zelfs de complete Hamburg-Le Havre range moeten?

Dat is aan de markt om te beslissen. Ik kan niets zeggen over één systeem. Vanuit concurrentie-oogpunt kan ik me voorstellen dat de voorkant verschillend blijft. De systemen uit Nederland en België hebben beide hun intrinsieke waarde. Aan de achterkant zou de samenwerking wel geoptimaliseerd kunnen worden. Met bijvoorbeeld het grensoverschrijdende North Sea Port als proeftuin. Verder zie ik ook kansen voor een systeem dat niet alleen maritiem gericht is en multimodaal kan worden ingezet. Zodat ook spoor- en wegvervoer gekoppeld kunnen worden.

Dit evenement wordt op uw initiatief georganiseerd. Waarom is het zo belangrijk om de havens van beide landen samen te brengen?

Tijdens de Vlaams-Nederlandse top eind vorig jaar gaven minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en minister Lydia Peeters van MOW al een mooie voorzet. Vlaanderen en Nederland hebben te maken met dezelfde uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De synergie tussen de Nederlandse Havennota en de Vlaamse Havenstrategie biedt kansen voor grensoverschrijdende samenwerking.

Over welke uitdagingen hebben we het?

We hebben het over infrastructuur, digitalisering en energietransitie. Met name op dat laatste punt staan we voor een majeure opgave. Gelukkig heerst er een gevoel van urgentie, met het Fit for 55-pakket als stok achter de deur.

Waar liggen de grootste knelpunten qua infrastructuur?

We spreken al jaren over de modal shift naar spoor en binnenvaart. Belangrijk is om ervoor te waken dat er geen sprake gaat zijn van een reversed modal shift. Wegtransport loopt namelijk wel voorop als we kijken naar de duurzame ontwikkelingen. Daarnaast moet er spoedig werk worden gemaakt van een goede infrastructuur van buis- en pijpleidingen.

Op 29 september gaan de ceo’s van de grootste zeehavens met elkaar in debat. Wat zijn uw verwachtingen hiervan?

Allard Castelein gebruikt vaak de slogan: concurreren waar het moet, samenwerken waar het kan. En dat is precies waar ik op hoop tijdens deze dagen. Waar havens in het verleden alleen maar elkaars concurrenten waren, wordt nu meer de urgentie van samenwerken gezien. Regelmatig hebben de havens onderling contact met elkaar over onderwerpen als bereikbaarheid en energietransitie. Ik hoop dat ze de best practices met elkaar delen en dat er sprake is van een yes, we can!-gedachte.

De tweede dag van de Vlaams-Nederlandse Havendagen staat volledig in het teken van de binnenvaart. Waarom is hier zoveel aandacht voor?

Nederland en België zijn verreweg de belangrijkste spelers voor de binnenvaart in Europa, maar er ligt nog veel groei voor de modaliteit. De modal shift naar binnenvaart helpt bij de verduurzaming, maar er zijn nog een aantal grote uitdagingen. Klimaatveranderingen zorgen voor hoog- dan wel laagwater en schippers en rederijen moeten enorme investeringen doen om hun vloot te verduurzamen. Om de binnenvaart toekomstbestendig te maken, is veel geld nodig. Er moet geïnvesteerd worden in de vaarwegen, de bruggen en de sluizen, en schippers hebben financieringen nodig om hun vloot te kunnen verduurzamen. We spreken hierover met de havens, instellingen, de politiek en ook met de schippers zelf. En we gaan niet alleen maar praten met de betrokkenen, we laten ook zien welke mogelijkheden er al zijn. Van autonoom varen tot alternatieve brandstoffen, elektrisch varen en waterstof.

Als het aan u ligt, waar staat de grensoverschrijdende havensamenwerking over een jaar?

Ik hoop dat de samenwerking ­beklijft en havens die samenwerking ook echt zoeken en we een duidelijk uitzicht hebben op de uitwerking van Fit for 55.

Wilt u de Vlaams-Nederlandse Havendagen op 29 en 30 september bijwonen? Deelname is kosteloos. Registreert u zich dan hier.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding