Dat concludeert Joost van der Lecq van FNV Havens op basis van een studie van The International Transport Forum (ITF), een denktank van de OESO, over automatisering van containeroverslag. Hij noemt het CER-project daarom ‘eerder een exercitie wensdenken dan een business case’. Het Havenbedrijf gaat nog steeds uit van ‘uiteindelijk’ meer dan een miljoen containers per jaar, maar heeft daar nooit een jaartal bij genoemd.

Problematisch

De ITF-onderzoekers stellen dat, ‘de ondoorzichtigheid over de businesscase van een aanzienlijke investering door een overheidsinstantie als Havenbedrijf Rotterdam als problematisch kan worden beschouwd’. Ze twijfelen aan de haalbaarheid van de doelstelling om het vervoer over de CER voor een vast tarief van tien euro per container uit te voeren. ‘Die aanname kon niet worden geverifieerd’, zeggen ze.

Dat tarief was gebaseerd op het scenario dat er onbemande voertuigen op het banenstelsel zouden worden ingezet. Het Havenbedrijf schreef vorig jaar een tender uit voor de levering van zowel de voertuigen als het vervoer, een vorm van ‘transport as a service’. Het idee was dat die voertuigen zowel bemand als autonoom zouden kunnen rijden.

In mei dit jaar trok de havenbeheerder de tender in, nadat duidelijk was geworden dat er teveel risico’s en onzekerheden aan het project kleefden. Het Havenbedrijf zei toen dat het vervoer ‘binnen enkele jaren’ alsnog geautomatiseerd zal worden uitgevoerd. Niettemin zijn de voorbereidingskosten van het project van bijna zes miljoen euro in de eerste helft van het jaar in één keer afgeboekt.

Verzet

De vakbonden hebben zich altijd met hand en tand verzet tegen een onbemande CER, die volgens hen nauwelijks voordeel oplevert. Ze wijzen erop dat het vervoer over de terminals zelf hoe dan ook grotendeels bemand moet worden uitgevoerd, waardoor eventueel efficiencyvoordeel grotendeels teniet wordt gedaan.

Intussen is onduidelijk wanneer het zeventien kilometer lange banenstelsel, goed voor een investering van 175 miljoen euro, in gebruik kan worden genomen. Het Havenbedrijf noemt ‘eind van het jaar’ nog steeds als streefdatum, maar volgens bronnen is intussen duidelijk dat die termijn ‘volkomen onhaalbaar’ is. De infrastructuur is weliswaar zo goed als klaar, maar wie het vervoer gaat uitvoeren en hoe de aansluiting van de terminals wordt geregeld, is nog onduidelijk.

Het Havenbedrijf zegt in een uitgebreide reactie dat te verwachten viel dat de conclusies van het onderzoek kritisch zouden uitvallen, omdat FNV Havens het mede besteld heeft. De haven wijst erop dat niet beleidsmakers beslissen of er er in havenautomatisering wordt geïnvesteerd, maar ondernemingen, waaronder Havenbedrijf Rotterdam. Die wijst er verder op dat logistieke processen wereldwijd meer en meer worden geautomatiseerd, ‘de conclusies van het rapport ten spijt’.

De havenbeheerder zegt verder ‘onveranderd veel potentie te zien in de CER aangezien grote volumes aan containers hiermee snel en efficiënt kunnen worden uitgewisseld’. Over de timing zegt het Havenbedrijf ‘ernaar te streven om de CER zo snel mogelijk in gebruik te nemen’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement