Met een stijging van 2,8% in aantallen ten opzichte van vorig jaar kwam de haven uit op 9,1 miljoen teu. In gewicht steeg de overslag met 2,3% tot 105,4 miljoen ton. Dat betekent dat het groeitempo in het derde kwartaal iets is afgenomen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Toen groeide de containeroverslag in aantallen met 4,3% en in gewicht met 3,9%.

De ruim 105 miljoen ton containerlading vertegenwoordigt bijna 60% van de totale Antwerpse overslag. Die kwam uit op 179,1 miljoen ton, bijna 5% meer dan vorig jaar en op hetzelfde niveau als in het pre-coronajaar 2019.

Groei reefers

Havenbedrijf Antwerpen toont zich vooral ingenomen met de groeiende overslag van koel- en vriescontainers, ofwel reefers. Die groeide met 3,6% ten opzichte van vorig jaar, toen voor het eerst meer dan een miljoen teu aan containers met bederfelijke lading werd overgeslagen. Port of Antwerp-topman Jacques Vandermeiren stelt dat de Scheldehaven daarmee op weg is ‘om de perishables-haven bij uitstek in Europa te zijn’.

Volgens de havenbeheerder is die groei enerzijds te danken aan de stijgende vraag van de Europese consument naar gezonde voeding en anderzijds door een sterke positie op vaargebieden met veel reeferlading. Daarbij gaat het onder meer om Zuid- en Noord-Amerika, Afrika en China.

Stukgoed

De overslag van niet-gecontaineriseerd stukgoed maakte een sprong van ruim 60%, vooral dankzij de sterk gestegen aanvoer van staal. Die was vorig jaar juist sterk gedaald als gevolg van de coronacrisis. Ook de overslag van rollende lading herstelde zich met een toename van ruim 18%.

De overslag van droge bulkgoederen groeide met 9,3%, waarbij meststoffen (+25%) en schroot (+13,5%) er uit sprongen. De aanvoer van ruwe olie, die vorig jaar plotseling fors toenam, viel met een daling van bijna 70% weer sterk terug. De totale overslag van vloeibare lading in bulk nam met ruim 2% toe, vooral door het met bijna 10% gestegen volume aan brandstoffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement