Dat is een van de uitkomsten van een studie van Havenbedrijf Rotterdam (HbR). In de studie wordt de behoefte aan waterstof in 2050 op 20 miljoen ton geschat. Nederland heeft zelf jaarlijks zo’n 7 miljoen ton nodig. Duitsland zal naar verwachting 8 miljoen ton via Rotterdam aanvoeren en andere Europese landen 5 miljoen ton.

Import

Volgens HbR bereiden zich op dit moment al vier bedrijven, verspreid over het havengebied, voor op import van deze energiedrager. Naar verwachting zijn ze daar in 2025 klaar voor. De havenbeheerder noemt zelf geen namen, maar het ligt voor de hand dat in elk geval Shell en Exxon erbij zitten. Beide hebben waterstof nodig om hun productie te verduurzamen. Het viertal lijkt zowel fysiek als in de vergunningen voldoende ruimte te hebben om vanaf 2025 waterstof te importeren, te verwerken en te exporteren.

Vanuit veiligheids- en nautisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de aanvoer van waterstof via Rotterdam, stelt de havenbeheerder in de studie. HbR wijst er verder op dat de havenindustrie al veel (grijze) waterstof en de waterstof­drager ammoniak gebruikt, en dat er ruime ervaring is met de overslag van koude energiegassen als lng en chemicaliën als methanol.

Flink gekoeld

Enigszins eufemistisch wordt gesteld dat waterstof wel ‘flink’ gekoeld moet worden om het vloeibaar en daarmee transporteerbaar te maken. Dat gebeurt bij ongeveer 253 graden Celcius onder nul, ongeveer twintig graden boven het absolute nulpunt. Alternatief is het binden van waterstof aan andere moleculen, zoals in de vorm van ammoniak of een liquid organic hydrogen carrier (lohc). Dat is echter een relatief dure methode.

Het plan is om de importterminals via een centrale waterstofleiding met elkaar te verbinden, het zogenoemde HyTransPort.RTM-project. Die leiding is in eerste instantie vooral voor de Rotterdamse industrie bedoeld, maar kan volgens het Havenbedrijf al vrij snel op de industrie in het Limburgse complex Chemelot en die in het Ruhrgebied aangesloten worden. Daarvoor is de aanleg van de zogenoemde Delta Corridor-pijpleiding nodig.

Goedkoper

Volgens de studie kan er in 2025 al 115.000 ton waterstof in het havengebied worden geproduceerd en wordt er dan 200.000 ton geïmporteerd. Als oorsprongsgebieden worden het Midden-Oosten, Marokko, Portugal, Spanje, Chili, IJsland en Australië genoemd. Groene stroom is daar goedkoper dan in Noordwest-Europa omdat er meer wind- en zonne-energie beschikbaar is.

Daardoor kan waterstof er goedkoper worden geproduceerd. Naast import blijft lokale productie cru­ciaal voor de prijsvorming, marktwerking en het beperken van de afhankelijkheid van import, aldus de havenbeheerder.

Deze week is overigens bekend geworden dat de Europese uitvoering van de World Hydrogen Summit vanaf 2022 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. Dat evenement wordt georganiseerd door de in Londen gevestigde Sustainable Energy Council. In de adviesraad ervan zitten onder meer topman Allard Castelein van HbR en Paul Bogers, Shells hoogste waterstofman.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement