De Rotterdamse ondernemersvereniging wijst daarbij met name op de ondermijnende criminaliteit in de haven als onderdeel van een veel groter maatschappelijk vraagstuk over het gebruik en het verhandelen van verdovende middelen. Volgens voorzitter Victor van der Chijs is daar een ‘structurele oplossing’ voor nodig.

De ‘piep-en-kraak’ waarschuwing is één van de drie kernboodschappen van Deltalinqs aan de gemeenteraad. De andere twee zijn ‘zuinig zijn op de haven en het bedrijfsleven’ en ‘samen aan de haven van de toekomst bouwen’. Bij dat laatste punt merkt de belangenvereniging op dat aan veel overlegtafels over verduurzaming wordt gepraat, maar dat ‘meer actie, snelheid, regie en geschoolde arbeidskrachten nodig zijn’.

Échte havenwethouder

Een opmerkelijk punt is het pleidooi voor een ‘echte havenwethouder’ in het Rotterdamse collegebestuur. Volgens het stuk zou ‘één lid van het college het laatste woord in alle havenzaken’ moeten hebben. ‘Deze wethouder begrijpt de complexiteit, zorgt voor samenhang, houdt het totale belang van de mainport voor ogen en representeert dit op alle bestuurlijke niveaus’, aldus Deltalinqs.

De vereniging pleit verder voor verbreding van de samenwerking binnen het Deltalinqs Climate Program en versnelling van de energietransitie door meer nieuwe projecten en technologieën te ontwikkelen en op te schalen met extra financiële middelen. Te denken valt aan het Energie Transitie Budget, het Energie Transitie Fonds en het Just Transition Fund.

Ook zou Deltalinqs graag zien dat één wethouder de verantwoordelijk krijgt voor zowel onderwijs als werk en inkomen. Dat moet helpen om de mismatch tussen de groeiende vraag naar arbeidskrachten en het aanbod ‘ruimhartig’ te verkleinen. Dit zou voor de gemeente een topprioriteit moeten zijn, vindt de vereniging.

Regionale knelpunten

Verder zou Rotterdam actief mee moeten werken aan het oplossen van ‘urgente regionale knelpunten op het gebied van de fysieke leefomgeving’. Daarbij gaat het met name om het vinden van ‘een nieuwe balans in geluidruimte en stikstof-depositieruimte voor bedrijven, zodat de economische transitie van de haven met behoud van een robuuste natuur kan plaatsvinden’.

Ook op de verlanglijst staan ‘ruime financiële middelen om verkeersknooppunten in de stad te ontlasten’ en ‘goede doorstroming op het lokale wegennet’. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zou er gewerkt moeten worden aan ‘nieuwe vormen van bereikbaarheid van de haven, zoals deelvervoer, vervoer over water en OV-verbindingen’.

Op het punt van lokale lasten roert Deltalinqs een bekende trom. ‘Zorg voor internationaal concurrerende gemeentelijke kosten en tarieven voor bedrijven, zoals de OZB, precariobelasting, milieuheffingen of leges voor vergunningen. Beperk lokale regel- en belastingdruk, onder meer door het afschaffen van de reclamebelasting in het havengebied’, aldus de belangenvereniging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement